ፍታሕ ንዘይረኸብኩሙሉ ጉዳይ መፍትሒ ንምርካብ ሓገዝን ምስናይን ምርካብ።
ምስ ደስት (Dest1) ምስ ዝተባህለ መደብ፣

ፍታሕ ንዘይረኸብኩሙሉ ጉዳይ መፍትሒ ንምርካብ ሓገዝን ምስናይን ምርካብ።

ምስ 
ደስት (Dest1) ምስ ዝተባህለ መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ንድልየታትኩም ኣብ ግምት የእትዩ ዘማልእን ምስ ኩነታትን ግዜ ናይ ስራሕኩምን ትምህርትኹምን ወይ ስልጠናታትኹም ዘይገራጮን በንጻሩ እኳ ደኣ ፈጺሙ ዝወሃሃድን ዝሰማማዕን፣ እንተነውሐ ስጋብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝኸይድ ሓደ ናይ ምሕጋዝን ምስላይን መደብ ኣዳሊናልኩም ኣሎና።

ኣብዞ ቀጺሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ባእታታት ንዘጋጥሙኹም ጸገማትን ሽግራትን ፍታሕ ንኽንረኽበልኩም ዝዓለመ መደብ ሓንጺጽና ኣለና።

  • ካብን ናብን ኣብ ምጉዕዓዝ (ኣብ መጓዓዝያ )ንዘጋጥሙኹም ዝኾኑ ይኹኑ ዓይነት ጸገማት ፍታሕ፣
  • ክትፈልጥዎም ዝግበኣኩም ነገራት ክንምህረኩምን ንኣተገባብራኦም ብዝምልከት ድማ ከነሰልጥነኩምን፣
  • ስራሕ ኣብ ምርካብ፣
  • ምእንቲ እዛ ማሕበር ምጥባቕን ማሕላይን፣
  • ርእሰ ተኣማንነት፣
  • ንርእስኻ ምክንኻንን ምእላይን፣
  • መርበብ ማሕበራዊ፣
  • ምምስራትን ምምዕባልን መርበብ ርክባት፣

i ዝያዳ ክፍለጥ ዝግበኦ

ኣብዚ ብምጥዋቕ rendez-vous ici. ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ን 15 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ን 15 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምርካብ ስራሕ፣

ናይ እዚ ዓድል ዝበሃል ወዲ 21 ዓመት ዝኾነ ናይ እንዳ ሕብስቲ (ፎርኖ) ተመሃራይ dans cette vidéo YouTube. ኣብ ዩቱብ ዝ ሃቦ ምስክርነቱ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ምርካብ ስልጠና፣

ድልየታትኩም ዘማልእን ምስ እቲ እትደልይዎ ናይ ስልጠና ዓይነትን ብቕዓትኩምን ዝሰማማዕን ዝኸይድን ስልጠና ንኽትረክቡ ክንሕግዘኩምን ከነሳልየኩምን ኢና።

ናይ መጓዓዝያ ፍታሕ ክንረኽበልኩምን ኢና።

ናይ መጓዓዝያ ፍታሕን ኣሳልጦን ንኽትረኽቡ ክንሕግዘኩምን ከነሳልየኩምን ኢና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብመስመር ቁጽሪ ጽልክና ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም።

በዘን ዝስዕባ መስመራት ቁጽሪ ስልክታት ናይዞም ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ቤተሰባዊን ሕውነታውን ዝኾነ ምጭው ኣቐባብላ ክገብሩልኩምን እቲ እትደልይዎ መልሲ ንኽትረኽቡ ከምኡውን ክትምዝገቡ እንተደሊኹምን ድማ ዝግባእ መአንግዶት ክገብሩልኩምን ምዃኖም ንሕብረኩም እሞ ካብ ምድዋል ዓዲ ኣይትውዓሉ። ኣስማቶም ድማ ኣደሊን ን ሚካኤልን ይበሃሉ።

  • ኣደሊን (Adeline) ቁጽሪ ስልካ : 07.85.53.98.49
  • ሚካኤል (Mickael) ቁጽሪ ስልኩ : 06.08.72.05.35 ክትድውሉሎምን ክትውከስዎምን ትኽእሉ ኢኹም።
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Dest1