ኣብ ምድላይ ስራሕ ንሕግዝ ወይ ነሳሊ ኢና።
ምስ ዱዎ ፎር ኣ ጆብ "DUO for a JOB (Ile-de-France)"  ዝበሃል ማህሕር ኣብ ፕሪስን ከባቢኣን።

ኣብ ምድላይ ስራሕ ንሕግዝ ወይ ነሳሊ ኢና።

ምስ 
ዱዎ ፎር ኣ ጆብ "DUO for a JOB (Ile-de-France)"  ዝበሃል ማህሕር ኣብ ፕሪስን ከባቢኣን።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 31 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

ስራሕ ትደልዩ ዶ ኣለኹም፧ ነዚ ብኸመይከም ዝከናወን ሕርብት ዶ ይብለኩም፧

እሞ፣ ካብ ሓደ ምኩር በዓል ሞያ ብሉጽ ዝኾነ ውልቃዊ ምኽሪን ሓገዝን ክትትቀም ትደሊ ዶ፧

ዱዎ ፎር ኤ ጆብ "DUO for a JOB "እዚ ኣገልግሎት ቀሪቡልኩም ኣሎ። ናይ ስልጠና መደብ ብነጻ ተመዝገቡ ብንኣስታት ሽዱሽተ(6) ኣዋርሕ ከም ልሙድ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳዕ 3 ሰዓት ብሕታውን ውጺታውን ዝኾነ ሓገዝ፣ እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብን ንስኻን ነቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሞያኻን ንቕድሚት ንኽግስግስ ወይ ክስጉም፤ ዝክኣል ጻዕሪ ምግባር።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 33 ዕድመ
ግዜ

6 (ሽዱሽተ ኣዋርሕ)፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 33 ዕድመ
ግዜ

6 (ሽዱሽተ ኣዋርሕ)፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ነቲ መጻኢ ናይ ሞያ መደባትካ ምንጻር ወይ ብግልጺን ብሩህን መገዲ ምስራዕ።

እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብን ነቲ መጻኢ ናይ ሞያ መደባትካን ናይ ስራሕ ክእለትካ ንምንጻርን ወይ ብግልጺን ብሩህን መገዲ ንኽት ሰርዖ ይሕግዘካ።


ንኽትመሃር፣

እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብ ፣CV ንናይ ስራሕ ትግሃትካን ድሌታትካን ጽሑፍ ንምድላው፣ ተመኩሮታት ንምኽዕባት፣ ብ ኸመይ ብ ኢንተርነት ናይ ስራዕ ዕድላት ትከታተልን ኢለይል ትሳደድን ዘጠቃለለ እዩ።

ምጥራይ ርእሰ ተኣማንነት።

እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብ፣

ርእሰ ተኣማንነትካ ንምምዕባል ይሕግዘካ፣ ብሓባር ኮይንኩም ድማ ብዝዕባ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ክትገብሮን ከተርእዮን ዝግበኣካ ስራሕ ክትረክብ ዘኽእለካን ናይ ደላይ ስራሕ ብቑዕን ግቡእን ባህርያት ንክትፈልጦን ንኽትገብሮን ድማ ይሕግዘካን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ ሓደ ናይ ስልጠና ጊዜ ንምስታፍ ተመዝገቡ። 

ኣብ ሓደ ናይ ስልጠና ጊዜ ንምክፋል ኣብ መስመር ናይ መርበብ ሓበሬታና ኣድራሻ ተመዝገቡ site internet !


ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
18እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

DUO for a JOB Ile-de-France