ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር
ምስ ብሳላ J'apprends

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ምስ 
ብሳላ J'apprends

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

J'apprends ሓንቲ ተኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳይ ንምምሃር ትሕግዝ ፣ ወላ ዘይንብብን ወይ ዘይጽሕፍን ንኹን ክንምሃር ንኽእል፣ ምህዞ እዩ ::

ዓብይቲ ልዕሊ ዕደመ፣ ስዴተኛታ ረፍጂ ንምምሃር ወይ ፣ ኣብ መበቆል ሃገሮም ጠቅላላ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ወይ ቋንቋ ኣደ ናይ መበቆሎም ዘይተማህሩ ክኸውን ይኽእል :: ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ነዊሕ ግዜ ዝተቀመጡ ክኾኑይኽእሉ::

ኣብ ኣፕሊኬሽን "J’apprends" ይምሃር , ዘስልቹ ዓይነት ንጥፈታት የብሉን ወላ ውን ናይ ትርጉም የብሉን፣ እዛ ኣፕሊኬሽን ልክ ዕ ከም መወጻወቲ ጌም ኢያ ፣ በብክፈለ ዘመን ተሰራዓ ኣላ ፣ ጸውታ ጌም ናይ ቪድዮ፣ ብስእሊ ንምምሃር ፣ ደስ እናበለና ነጽናዓሎም መደባት ::

ብዛዕባ ኣብ ከተማ ዝግበሩ ምስ ኵነታታ ሓፈሻዊ ናብራ ዝተኣሳሰሩ ትምህርቲ ቃላት ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ኣገዳሲ

ብተሌፎን ን ታብሌብትን

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ኣገዳሲ

ብተሌፎን ን ታብሌብትን

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ንዓበይቲ ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን

ኣብ ኣፕኪኬሽን J’apprends" ይመሃር ፣ እናተዘናጋዕና ቃንቃ ፈረንሳይ ክንምሃር ንኽእል ::

በ ብንእሽተይ ቋንቋ ፈረንሳ ብተግባር ክንምሃር ንኽእል ፣ ንምርዳእ ፣ ንምውህሃድን ፣ ንምግላጽን ብቃላት ጌርካ\ኪ ወይ ሓሳብ ንምግላጽ ኣብ መዓልታዊ ናብራ ንጥቀመሎም ::

ናይ ድምጺ ብምጥቃም ፣ ኣብ ተሌፎና ብብዝሒ ግዜ ንክንሰምዖ ንኽእል ፣ ብምዝራብ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳይ ክንምዕብል ንኽእል ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራኹም ኣብ ናትና ፔጅ ኢንተርነት ዌብ ሳይት ይኹን

ኵሉ ሓበሬታት ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቅ ክንረክብ ንኽእል Ici!

ንኣፕሊኬሽን ነውርዶ ወይ ዳውንሎንድ ንግበሮ

ኣብ ኣፐል እስቶር እንተ ኮይኑ ኣብዚ ንጠውቕ : Ici!

ኣብ ጎጉል እንተ ኮይኑ ኣብዚ ንጠውቕ : Ici!

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
114 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Langues Plurielles

Langues Plurielles