ኣብ ከተማ ዲጆን ቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር
ምስ ASL ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ

ኣብ ከተማ ዲጆን ቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር

ምስ 
ASL ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ

እንታይ ኢዩ?

ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ባህጊ ኣለካ\ኪ ዶ ? መምሃራን ናይ CESAM ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ሓደ ደገፍ ናይ ምትሕግጋዝ ክገብርሉካ\ኪ ኢዮም፤፣

CESAM ማእከል መሰልጠኒ ቃንቃ ፈረንሳይ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዲጆን ን ኣብ ከባቢ ሜትሮ ፖል ናይ ዲጆን ኣብዘን ዝስዕባ ከተማታት ይርከብ ፣ Bourrochesቡኾሽ ፣ Fontaine les Dijon ፎንተን ለ ዲጆን ፣ Balzac ባልዛክ ፣ Longvic ሎንግቪክ ፣ Chenôve, ሸኖቭ፣ Grésilles ግረሲይ ፤፣ 

 ኣብዚ ንጥፈታት ናይ ASL ምስታፍ ንቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር ኣብ ጽሕፈትን ናይ ቃልን፣ 

ኣካይዳ ኣብ ከባቢና ዘለው ነገራት ብዝበለጸ ንምርዳእን ይሕግዝ ፤

 ንኣብነት ፣ ኣብ ጥዕና ፣ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ፣ ኣመዳድባ ናይ ቤት ጽሕፈታት ፣ ኣብ ባህሊ ፣ ምንቅስቃስ ፣ ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ፣ 

እዞም ኩሎም ንጥፈታት ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ዝካየዱ ኢዮም ፤፣ 

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 24 ወርሒ 

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 24 ወርሒ 

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ግዜ ብምሃብ ንኣቆልዑት ይኹን ወይ ንስራሕ 

ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ ኣብ ጥቃ ከባቢ ናይ መንብሪና ኮይኑ፣ናይ ክላስ ትምህርቲ ቆልዑት ኣብ ትምህርቲ ዝኽደሉ ግዜ ፣ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ፈረቃን ይኸውን ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ግዜ ናይ ቫካንሲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዕጽው ኢዩ ፤፣ 

ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ብዝበለጸ ንምርዳእ ቃንቃ ፈረንሳይ ክንምሃር ኣለና ፤፣ 

ብ ኢንተርነት ኦን ላይን ናይ ምስላጥ መስርሕ ግበር\ሪ ፣ናይ ኣቆልዑት ትምህርቲ ንምክትታል ፣ ንጥፈታት ምትግባር ፣ ኣስልጠንቲ ናይ CESAM ኣስረርሓ ናይ ትምህርቲ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ዘሎ ከተማ ከረዳእኹም\ኽን ኢዮም ፤፣ 

ምስ ኣካየድቲ ክትራኸቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ፣ ቆጸራ ኣብ ከተማ ንምዝዋር ፣ ምራእይ ከመይ ጌርካ\ኪ ናብ ካልእ ቦታ ክ\ት\ንቀሳቀስ\ሲ ትኽእል\ሊ፣፤

ናይ ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ኣካይዳ ምዕዛብ መታን ብዝበለጸ ንደቅኻ\ኺ ደገፍ ሓገዝን ከተቅርብ\ቢ፤፣ 

ንከባቢኻ\ኺ ብዝያዳ ምፍላጥ 

ንጥፈታት ናይ ኣቃውማ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ኢዮም ክካየዱ፣ ንስኹም\ኽን ውን ብወገንኩም\ክን ኣብ በዓላት ኣብ ዝተፍላለዩ መደብ ናይ ኣጋጣሚታትምስ ደቂ ዓዲ ክትሳተፉ\ፋ ትኽእሉ\ላ፤፣

 ከምኡ`ውን ኣብ እንዳ ቤት መዝክር ቢብለቲክ ፣ ኣብ ምምሕዳር ናይ ከባቢ ንኡስ ዞባን ፣ ምስ ጎሮባብቲ ሌላ ምፍጣር ካልእን……..

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንምምዝጋብ በዚ ዝስዕብ ኣድረስ ርኸቡና 

ብኢመይል : cesam@cesamformation.orgPar ቁጽሪ ተሌ : 03 80 73 91 40 

ክትረኽቡና እንተ ደሊኹም\ኽን ብኣካል ኣብ ቦታና በዚ ኣድራሻ ክትበጽሑና ትኽእሉ\ላ 

 CESAM, 24 avenue de Stalingrad à Dijon 

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
7 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CESAM

CESAM