ቋንቋን ባህልን፣ ናይ ዓድኹም ንካልኦት ንሰባት ምልላይ፣
ምስ ኮዞን"Causons" ዝበሃል ማሕበር ፥

ቋንቋን ባህልን፣ ናይ ዓድኹም ንካልኦት ንሰባት ምልላይ፣

ምስ 
ኮዞን"Causons" ዝበሃል ማሕበር ፥

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ30 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

እምበኣር ናብቲ ማሕበር ኮዞን ዘዳለዎ ስልጠና፣  ሓደ ናይ ስነ ቋንቋን ምዕባለኡን ንምስታፍ ኣፍደገ የርሑ፣ ብምቕጻል ቋንቋኹምን ባህልኹምን ክፈልጥን ክመሃርን ድልየት ንዘለዎ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ተዛራቢ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብሓባርን ብግልን እተመሓላልፉሉ ዕድል ትደልዩ እንተደኣ ኾይንኩን ንሓተኩም፣

ከምኡ ድማንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል  ብውልቂ ፍሉይ ቆጸራን ስልጠናታትን ምክትታልን እንዳገበርና ንምዕዶምን ንዕጅቦምን ነሰልጥኖምን፣   

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ግዜ

ን 1 ዓመትን ፈረቃን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ግዜ

ን 1 ዓመትን ፈረቃን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ወርሓዊ ክፍሊት ፣እናተኸፈልኩም

ብሓባር ኾይንና ሓደ ስልጠና ክነከናውን ወይ ከነሳልጥ እንተደኣ ክኢልና ዋጋ ናይዚ (ብሰዓት) ተተሚኑ ክፍሊት ከምዝህልወኩም ክትፈልጡ ንደሊ፣


በዚ ዕድል ተጠቒምኩም፣ መበቆል ዓድኹም ቋንቋን ባህልን ንምልላይ ከኣሉ

ናይ መበቆል ዓድኹም ቋንቋን ባህልን ኽፈልጥዎ ድልየት ንዘለዎም ሰባት ከተላልዩን ከተካፍሉን ክትምህሩን ተዓዲምኩም ኣለኹም፣ሞያዊ ብቕዓትን ኽህልወኩም ፣ ዝገብር ተመኩሮ ምርካብ ምቕሳምን ከኣሉ፣

እዚ መደብ እዚ ሓደ ናይ ሞያ ልምድን ተመኩሮን ክእለትን ብቕዓትን ንኸተጥርዩ ይሕግዘኩምን ክፍሊት ንኽትረኽቡ ድማ የኽእለኩምን፡ ኣብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኩሎም ጉዳያት ምስላጥን ናይ መጻ ኢ መደባት ሂወትካን ማለት ፕሮጀክትኻ ብልምዲ"project" ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምትርጓም ኢንተርፓተ ምግባር ወዘተ ይሕግዘኩም ምህናጽን ይሕግዝ፣ 

መርበብ ርክብኩም ኣማዕብሉ ዘርግሑ ወይ ኣስፍሑ፣

ቋንቋንኹም ኽፈልጥዎ ንዝደልዩ ሰባት ምምሃርን ምልላይን እምበኣር ምስ ሓደሽቲ ሰባት ንኽትላለዩን ሓደሽቲ መሓዙት ንኸተጥርዩ ይሕግዘኩምን፣

ባህልታትኩምን ቋንቋታትኩምን ብዝምልከት ክትዛተዩን ይሕግዘኩም፡ እዚ ድማ መርበብ ርክብኩም ኣብ ምስፋሕን ምምሕያሽ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ከተመሓይሹ ይሕግዘኩም ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንማሕበርና ኩዞን"Causons" ርኸቡና፣

ብ ኣመይል ርኸቡና oceane@causons.org

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ዌብ ሳይት : :http://causons.org/ ou" ወይ bonjour@causons.org 

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
22 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
18እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Causons

Causons