ምስ ሓደ ፍረንች ኮነክት FranceConnect ዝበሃል ናይ እንተርኔት ሳይት ንምርኻብ

ምስ ሓደ ፍረንች ኮነክት FranceConnect ዝበሃል ናይ እንተርኔት ሳይት ንምርኻብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

FranceConnect vሐደ ናይ ነጻ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት በቲ ዝነበረኩምሕእደ ሓሳብ ንኽትቅጽሉ ዘኽእል መሰል እዩ። .

በዚ ድማ ናብ ናይ ዝኾነ ናይ ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ብ መስመር እንተርኔት ዝስርሑን ነገራት ምጥቓም የኽእለኩም። ንኣብነት (ኣብ ፖ impôts,ጥዕና santé, ሾማጅchômage, ፓስፖርትpasseport ወዘተ…) ብኸምዚ ድማ ጊዝ ኣይተባኽኑን

i ክፍለጥ ዘለዎ፣ :ነዚ ን ክትጥቀምሉ ምስ እትደክዩ ኣብ ፈረንሳ ሃደ ናይ sécurité sociale définitif ቁጽሪ ኣኣብ ፈረንሳ ክህልወኩም ይግባእ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ካብቶም ድሮ ዘለውኹም compte ኣድራሻ ምረጹ

ምስ FranceConnect, ሓደ ሓድሽ ኣካውንት ትኸፍቱ ወይ እውን በቲ ዝነበረኩም ሓንቲ ትመርጹ

iምፍላጡ ኣገዳሲ፣ ንሓደ ሰብ ብዙሕ ኣካውንትታት እውን ክህልዎ ይኽእልን ፍቑድን እዩ ። እንተኾነ ግን ንምርኻብ ሓንቲ ጥራይ ምረጹ/

2

እዚ ድማ France Connect መለልይኹም እዩ

  • ሓንሳብ ምስ ኣተኹም፣ (ንኣብነት ኣብ ናይ impôts, ገጽ ወይ Pôle Emploi, ኮአን d’Ameli…), ኣብቲ avec écrit “S’identifier avec France Connect”. ምስ ተወቕኩም
  • ነቲ r l'un de vos comptes existantsዝብል ብምምራጽ፣ (ካብ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፣ደረጃታ ካ l’étape 1 ብምጅማር ). መለለይኹምን ፣ ፓስዎርድን ብምጥቃም ትኣትዉ

iምፍላጡ ዘገድስ፣ :ን ኣብነት ፣ሓንሳብ ናኣይ Ameli ተጠቒምኩም ንበል(ናይ ሰኩሪቲ ሶሳል) ናብ Pôle Emploi ክትኣትዉ ትኽእሉ.

  • ሓንሳብ እቲ መለዪ ምስ ኣጠኹሞ ኣብቲ “Se Connecter”. ዝብል ጠውቑ
3

Valider ግበርዎ ነቲ ኮነክሽን ወይ ምእታውኩም

  • ሓንሳብ ምስ ኣተኹም፣ እቲ “Bienvenue”.ዝብል ክመጻኩም እዩ
  • ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ FranceConnect, ሓደ ን ሰመያዊ ሕብሪ ዝተጻሕፈ : "Continuer sur nom du site". ዝብል ክመጸኩም እዩ

i ክፍለጥ ዘለዎ። ን ኣብነት ፣ እንተደኣ “mesdroitssociaux.gouv.fr”, ክንተደኣ ኣቲኹም “Continuer sur mesdroitssociaux.gouv.fr”. ዝብል ቀጽሉ

  • ብቐሊሉ ተውቕዎ፣ሽዑ እቲ ኹሉ መስርሕ ሸተት ኢሉ ሸረር ክብለልኩም እዩ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሓደ ኢመይል ክመጸኩም እዩ፣ ምእንቲ ነቲ ምእታውን ከም ዝፈቐድኩም ንምርግጋጽ

ን ናይ ጽሕነትን ጸጥታን ኩናታት፣ ሓደ ኢመይል ክህልወኩም ኣለዎ፣ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ኢመይል ክመጸኩም እዩ

i ምፍላጡን ። እንተደኣ ተሸጊርኩም ምስ ፍረንች ኮነክት ንምርኻብ ኣብዚ ጠውቑ ce formulaire de contact.

ኩሙ ድማ ክተዓራረ እዩ

ኩሉ ዘድልየኩም FranceConnectኣሳልጡ https://franceconnect.gouv.fr/nos-services

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
50 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible