Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ስካን "scanner" ምግባር ን ሰነዳት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እንተደኣ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ስካን ብምግባር ዝስደድ ሃልይኩም ኮይኑ። "scanner" (ወይ "numériser") uንምግባርን ኣብ መስመር ንምስዳድን ምስ እትደልዩ

ኣገዳሲ
i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ስካነት ዝብል ቃል ን ሓደ ዶክሜንት ካብ፣ ወረቐት ናብ ስእሊ ብድጅታል መልክዕ ንምሓዝ ዘኽእል ማሽን እዩ።

ዶክመንት ስካን ምግባር ምስ እትደልዩ ዝተፈላለየ ዕድላት ኣለኩም።

 • ስካነር ምጥቃም (ኣብ ኮምፑተር ወይ ስማርት ፎንኩም ) ;
 • ሓኒ ስማርት ፎን ብምጥቓም ;
 • ናብ ሓደ ሸያጢ ትምባኾ ወይ ካልእ ስካኒንግ ዝህብ ንግዲ (ኣገልግሎት ቴሌፎን፡ ኢንተርነትን ሕትመትን ዘለዎም ድኳናት) ኪድ
 • ናብ ሓደ Maison France Services ኪድ (ኩሎም ኣድራሻታት ኣብዚ፡ ኣብ ካርታ ብምዕባይ ወይ ነቲ ኣድራሻ ኣብ “es ici, "Trouver une France Services").ብምጽሓፍ ርኸብዎ)

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ እታ ስከነርኩም ኣብ ኮምፑተር WINDOW

 • ስካንኩም ወልዕውም
 • እታ ወረቐት ኣብ እታ ስካነር ግበርዎ
 • ኣብታ “télécopie et numérisation” ዝብል ጽሑፍ፣ ኣብ ኮምፑተር (ኣብ ጸጋም)
 • ኣብ “nouvelle numérisation” (ኣብ ጸጋም ላዕሊ)
 • ሽዑ ኣብቲ “modifier” ዝብል ጠወቐ፣ ስም ናይ (ኣብ ላዕሊ ጸጋም )ጠውቑ
 • ኣብቲ ፕሮፋይል ናይ (photo),ምንጪ la source (plateau), እቲ ፎርማት format ሕብሪ (couleur) ኣብ ዶክሜናት le type de document (TIF), እቲ la résolution ዝብል ድማ (150)
 • ሽዑ “aperçu” ዝብል፣ ብምጥዋቕ፣ ኣብ መወዳእታ ፣ እንተደኣ ተአልዩ (ኣብ ታሕታዊ ጸጋም )
 • ኣብዚ “numériser” ዝብል ኣብ (ታሕቲ ጻጋም ናይቲ ገጽ ) ጠውቑ

እንተደኣ፣እታ ስካን እትገብሩላ ኮምፑተር Mac :እንተደኣ ኮይና

 • ነቲ ዶክመንትኹም ኣምጽእዎ
 • እቲ ፊልዮ ኣብ እቲ ኮምፑተር ኣጸግዕዎ
 • ኣብቲ ኣፕል (እታ ማውዝ ) ኣብ “préférences systèmes” ዝብል
 • ሽዑ ካብ “imprimantes et scanner” ዝብል ኣብ (ኣብ የምማን )
 • ኣብቲ “+” ክንደይከም እደልዩ ምረጹ (ኣብ ጻጋም) ጠውቑ
 • ጠውቑ “numériser” (ኣብ የማን ) ክፈቱ “ouvrir le scanner” (ኣብ የማን )
 • ኣብ እቲ ፓራሜትሪክ ፣ሕብሪ ንምምረጽ (couleur), ረዞልሽን la résolution (75), ቁርጺ la taille (8,719 et 11,693 pouces),ቢሮ (bureau), ፎርማት (PDF)
 • ሽዑ ኣብ “aperçu” ጠዊቑ ኣብቲ (ጽጋም ሸነኽ ዘሎ)
 • ሽዑ “numériser” (ኣብ ጸጋም ዘሎ) ጠውቑ
 • ብቐሊሉ ንምርካብ ነቲ ሰነድ ስም ምቕያር (ንኣብነት " "Fiche de paie juin 2022")

እንተደኣ ኣብ smartphone ኴንኩም ስካን ትገብርዎ

 • ስካነርኩም ጠውቑ
 • እንትደኣ ኣብ “Google Play Store” ወይ “App Store”
 • ኣብኡ ሕሳብኩም ክፈቱ
 • ሽዑ ኣብቲ “numériser” ዝብል
 • ኣቲ (photo), ዝብል ፓራመትሪክ ምረጹ ፣ (ስካነር), እቲ ፎርማ (A4), ኳሊቲ la qualité (200 dpi), እቲ ሕብሪ (couleur) ዝብል
 • ሽዑ ኣብቲ “aperçu” ጠውቑ
 • ኣብቲ “numériser” ጠውቑ ብምግባር ስካን ይከኣል
 • ብቐሊሉ ንምርካብ ነቲ ሰነድ ስም ምቕያር (ንኣብነት " "Fiche de paie juin 2022")June 2022")

እንተደኣ ኣብ smartphone Android : ኴንኩም ስካን ትገብሩ

 • ኣብቲ ድራይቭ “drive” ዝብል ኣፕሊኬሽን ኢኹም ትፍትሹ
 • ኣብ ኡ ነቲ logo ናይ forme de “+” ዝብል ምስ ተወቕኩም
 • ኣብ logo ኣብቲ “appareil photo” ዝብል ክፋሉ
 • ብ ዶክሜንትኹም ኣብ ልዕሊኡ ግበርዎ
 • ኣብቲ ስካን ዝብል ብምጥዋቕ ስካን ግበርዎ
 • ብቐሊሉ ንምርካብ ነቲ ሰነድ ስም ምቕያር (ንኣብነት "Fiche de paie juin 2022")

እንተደኣ ኣብ smartphone Apple : ኴንኩም ስካን እትገብሩ

 • ኣብቲ ናይ’ “notes” ዝብል ኣፕሊኬሽን ድለዩ
 • ኣብቲ ‘nouvelle note” ዝብል (ኣብ ታሕቲ ሸነኽ የማን )
 • ኣብ ዝብል ሎጎ logo “appareil photo” ዝብል ብምጥዋቕ
 • ኣብ “scanner des documents” ስካን ዶክመንት ንምግባር
 • ነቲ ዶክመንትኹም ኣብ እቲ ገጽ ብምጥዋቕ
 • ብቐሊሉ ንምርካብ ነቲ ሰነድ ስም ምቕያር (ንኣብነት " "Fiche de paie juin 2022")

ሽዑ እቲ ስካን ኣብ ስማርት ፎን እንተኾይኑ

 • እንተደኣ ኣብ ስማርትፎን ኮይና “google play store” ወይ “app store”).
 • ብድሕሪኡ “ሓድሽ ዲጂታል” (ወይ ኣብ ናታ ሎጎ logo)
 • እቲ ነቲ ፎቶ (photo), ምንጪ (scanner),ፎርማት (A4), ጽሬት la qualité (200 dpi), ፍሕብራዊ ንምግባር (couleur)
 • ሽዑ ኣብ ነቲ ቴለፎን ኣቕንቕዎ ። p
 • ሽዑ ኣብዚ ጠውቑ “ስካን ” ወይኣብ ናቱ ሎጎ ጠውቑ
 • ብቐሊሉ ንምርካብ ነቲ ሰነድ ስም ምቕያር (ንኣብነት ""Fiche de paie juin 2022")

እንተድደኣ ስካነር ወይ እውን ስማርት ፎን ዘይብልኩም ኮይኑ ፣ ኣብ ሓደ እንዳ ፎቶኮፒ አህቡ ትካላት ን ኣብነት :

- እንዳ ኢንተርነት መሳይጡታት un buraliste

-ወይ ሓደ ናይ ሕትመ ወኪል ን(ኣብዚ ተዓዘቡ ኣብነት : les agences Corep)

- ሓደ ሕትመት, ፎቶኮፒ ; ስካንንላእ ንእገልግሎት ዝህብ ናይ libre-service,ወይ ውሎኢ ትካላት ብምኻድ

- ወይ ሓደ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ዝህብ ማሕበር ፣ ,ወይ ትካላት ናይ ስራሕ s፣ ከልእን ዝሕግዙ ማሕበራት ፣ (ንምርካብ ኣብዚ ተወከሱs ici, ኣርኸዎ፣ ኣኣብቲ "Trouver une France Services"). ዝብል ክፋሉ

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣኣ ኮሞኡተር ሃልይኩም ፣ ኣብኡ ዓቕብዎ እቲ ስካንኩም

 • እብ እቲ (google drive ou icloud) ;
 • ኣብ Sur votre bureau ;
 • ኣብ ናይ ፍላሽ ወይ ኣብ ቢ ክሊSur votre clé USB ;
 • ኣብ ሃርድ ዲስክ disque dur...

እንተደኣ ስማርት ፎን ሃልይኩም ። , ኣብ እዚ ዝስዕብ ዓቕብዎ

 • ኣብ ድራኢቭ (google drive ወይ icloud) ;
 • ወይ እብ ኢመይል Par e-mail ናይ ኮምፑተርኩምordinateur...
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
maddie bmaddie bተርጓሚ/ሚት
manromanroተርጓሚ/ሚት