Panneau de gestion des cookies

اطلاعات مهم

پیشنهاد شده توسط

مخاطبان

عموم مردمشهروندان فرانسوی, پناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, افراد بدون تابعیت, ذینفعان حفاظت موقت

قیمت

رایگان

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید
حساب بانکی داشته باشید
سندتولد ارائه شده توسط OFPRA را داشته باشید

درخواست کمک‌های خانواده

به روز شده 9 днів тому

این چیست؟

کمک هزینه خانواده کمک مالی است که والدین هر ماه، بعد از تولد فرزند دوم خود دریافت می کنند.

این کمک برای حمایت از والدین در آموزش فرزندانشان، در فرانسه، تا سن 20 سالگی (برای هزینه های مربوط به مدرسه "مکتب، لباس، غذا، اوقات فراغت و...) داده می شود.

کمک‌های خانواده توسط هزینه خانواده (CAF) تأمین می‌شوند و به تمام والدین پرداخت می‌شود، بدون توجه به ثروت یا فقر آن‌ها.

شما ماه پس از تولد فرزند دوم، فرزند سوم و غیره حق کمک هزینه خانواده را دارید.

برای مثال، اگر فرزند دوم شما در 15 ژانویه متولد شود، حق استحقاق او در اول فوریه باز می شود.

میزان این کمک به منابع مالی فامیل، تعداد فرزندان و سن آنها بستگی دارد.

برای مثال، برای والدین با منابع محدود، مبلغ این کمک به این شکل است: 131 یورو برای دو فرزند، 301 یورو برای سه فرزند، 470 یورو برای چهار فرزند.

خوب است بدانید: می توانید با کلیک روی اینجا میزان کمک هزینه خانواده خود را تخمین بزنید.

چطور انجام دهید ؟

کف (CAF) به محض آگاهی از فرزند دوم تحت تکفل شما به طور خودکار کمک هزینه خانواده گی را اختصاص می دهد.

اگر اگر عاید همبستگی فعال RSA دارید:

برای دریافت درآمد همبستگی فعال (RSA) کافی است تعداد فرزندان تحت تکفل خود را در درخواست خود اعلام کنید.

اگر RSA ندارید:

برای دانستن آدرس نزدیکترین دفتر CAF که باید مدارک خود را به آن ارسال کنید، می‌توانید از این ابزار آنلاین استفاده کنید (کد پستی خود را وارد کنید).

شما باید یک نسخه از اجازه اقامت یا تصمیم OFPRA و یا دادگاه ملی CNDA را ضمیمه کنید (کسانی که اقامتنامه شان "حفاظت ضمنی protection subsidiaire" بوده کافیست فقط صفحه تصمیم گیری پرونده خود را یکجا نمایید)

کمک ماهانه پرداخت می شود.

به بطور مثال، مزایایی که برای ماه فوریه به شما تعلق می گیرد در ابتدای مارس پرداخت می شود.

میزان کمک مزایا با توجه به منابع (عاید) شما تفاوت میکند.

برای مثال، در ارزیابی حقوق شما برای سال 2021، درآمدهای سال 2019 در نظر گرفته می‌شوند. این نباید حداکثر که بستگی به وضعیت شما دارد فراتر رود.

افزایش سن (یعنی میزان مزایای شما بیشتر خواهد بود) پس از 14 سالگی فرزندتان.

و بعد ؟

اگر در طول درخواست پناهندگی خود، درخواست کمک‌های خانواده خود را شروع کرده و پرونده‌تان را در CAF پیگیری کرده‌اید، مبلغ اضافی برای این دوره در اولین دریافت کمک به شما پرداخت می‌شود.

لطفاً اگر در این مورد سؤالی دارید با مددکار اجتماعی خود صحبت کنید.

کمک هزینه های منظم (ماهانه پرداخت می شود):

 • کمک هزینه استقبال از کودک (هزینه های مربوط به تولد نوزاد، هزینه های مراقبت از کودک)
  • خدمات مراقبت از کودکان
  • کمک اضافی خانواده
  • کمک اضافی انتخاب مراقبت از کودکان
  • کمک انتخاب اختیاری مراقبت از کودکان
 • کمک هزینه های دیگر ( هزینه های مسکن، کودک معلول یا بیمار ، والدین تنها و غیره )
  • کمک هزینه مسکن (APL)
  • کمک هزینه تحصیل برای کودکان معلول (AEEH)
  • کمک هزینه حمایت از خانواده (ASF)
  • کمک هزینه حضور روزانه والدین (AJPP)
  • مزایای مشترک آموزش کودک (PreParE)

پاداش یا کمک هزینه های یکبار (یک پرداخت):

 • کمک هزینه در وقت تولد نوزاد و کمک هزینه فرزند خواندگی (فرزندی گرفتن)
 • کمک هزینه جابجایی "کوچ کشی" ( برای خانواده هایی که حداقل 3 فرزند وابسته "تحت مسئولیت" دارند )
 • کمک هزینه بازگشت به مدرسه
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمک ها، می توانید با وب سایت CAF مراجعه نمایید.
بالای صفحه

16 مشارکت کنندگان بسیج شده

a mugniera mugnierمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
aman expertaman expertمترجم
hichamhichamمترجم
yazanyazanمترجم
diyaadiyaaمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
frédérique pharabozfrédérique pharabozمترجم
lanie456lanie456مترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
niknameniknameمترجم
relorefrelorefویرایشگر