برای مزایای خانوادگی اقدام کنید

برای مزایای خانوادگی اقدام کنید

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی12 août 2022

این چه است؟

کمک هزینه خانواده کمک مالی است که والدین هر ماه بعد از تولد فرزند دوم خود دریافت می کنند.

این کمک برای حمایت از والدین در آموزش فرزندانشان، در فرانسه ، تا سن 20 سالگی (برای هزینه های مربوط به مدرسه "مکتب "، لباس ، غذا ، اوقات فراغت و ...) داده می شود.

کمک هزینه خانواده به کلیه والدین اعم از ثروتمند یا فقیر پرداخت می شود که توسط صندوق کمک هزینه خانواده ( CAF) اعطا می شود

خوب است بدانید:

شما ماه پس از تولد فرزند دوم ، فرزند سوم و غیره حق کمک هزینه خانواده را دارید.

به بطور مثال، اگر فرزند دوم شما در 15 ژانویه متولد شود ، حق استحقاق او در اول فوریه باز می شود.

میزان این کمک به منابع مالی فامیل (والدین)، تعداد فرزندان و سن آنها بستگی دارد.

به بطور مثال، برای والدین با منابع محدود ، مبلغ: ۱۳۱ یورو برای دو فرزند ، ۳۰۱ یورو برای سه فرزند ، ۴۷۰ یورو برای چهار فرزند تعین شده است.

خوب است بدانید: می توانید با کلیک روی اینجا میزان کمک هزینه خانواده خود را تخمین بزنید.

این همه برای کیست ؟

محل (موقع)

کل فرانسه

محل (موقع)

کل فرانسه

چه باید کرد

1

تعداد کودکان وابسته (تحت مسئولیت) خود را به CAF اعلام کنید

کف (CAF) به محض آگاهی از فرزند دوم وابسته به شما به طور خودکار (اتوماتیک) کمک هزینه خانواده گی را اختصاص می دهد.

اگر اگر عاید همبستگی فعال RSA دارید:

کافیست تا در برنامه درآمد همبستگی فعال (RSA) تعداد فرزندان وابسته خود را برای بهره مندی ازین کمک نشان دهید.

اگر RSA ندارید:

برای پیدا کردن آدرس CAF نزدیک به شما جایی که باید مدارک خود را ارسال کنید، می توانید از این ابزار آنلاین استفاده کنید (کد پستی خود را مشخص کنید).

خوب است بدانید:

شما باید یک نسخه از اجازه اقامت یا تصمیم OFPRA و یا دادگاه ملی CNDA را ضمیمه کنید (کسانی که اقامتنامه شان "حفاظت ضمنی protection subsidiaire" بوده کافیست فقط صفحه تصمیم گیری پرونده خود را یکجا نمایید)

2

دریافت نمودن کمک مزایایی خانواده گی

کمک هزینه ماهانه پرداخت می شود .

به بطور مثال، مزایایی که برای ماه فوریه به شما تعلق می گیرد در ابتدای مارس پرداخت می شود.

میزان کمک مزایا با توجه به منابع (عاید) شما تفاوت میکند.

به بطور مثال ، درآمد شما برای سال 2019 در هنگام بررسی حقوق شما برای سال 2021 در نظر گرفته می شود. این درآمد نباید از محدودیتی که تعین شده فراتر رود.

خوب است بدانید:

افزایش سن (یعنی میزان مزایای شما بیشتر خواهد بود) از ماه پس از 14 سالگی فرزندتان پرداخت می شود.

افزایش سن : ماه پس از 14 سالگی فرزندتان، افزایش مزایا مربوط به سن پرداخت می شود (یعنی میزان مزایای شما بیشتر خواهد شد)

و بعد؟

برگشت پذیری (rétroactivité) کمک هزینه های خانواده، چیست؟

اگر در خلال درخواست پناهندگی درخواست خود را برای کمک هزینه های خانوادگی آغاز کردید (و پرونده خود را با CAF دنبال کردید) ، برای اولین بار کمک هزینه اضافی برای این دوره دریافت خواهید کرد.

اگر در جریان درخواست پناهندگی درخواست کمک هزینه های خانوادگی نموده اید (و پرونده خود را با CAF دنبال کرده اید) ، در اولین کمک هزینه خانوادگی خود یک مقدار پول اضافی دریافت خواهید کرد.

اگر در این زمینه سوالی دارید ، از گفتگو با مددکار اجتماعی خود دریغ نکنید.

در صورت داشتن سوالی در این مورد ،می توانید همراه مددکار اجتماعی (سوسیال) خود صحبت نمایید.

سایر مزایای (کمک های) احتمالی خانوادگی

کمک هزینه های منظم (ماهانه پرداخت می شود):

 • کمک هزینه استقبال از کودک (هزینه های مربوط به تولد نوزاد ، هزینه های مراقبت از کودک)
  • خدمات مراقبت از کودکان
  • مکمل خانواده
  • مکمل انتخاب مراقبت از کودکان
  • انتخاب اختیاری مراقبت از کودکان
 • کمک هزینه های دیگر ( هزینه های مسکن ، کودک معلول یا بیمار ، والدین تنها و غیره )
  • کمک هزینه مسکن (APL)
  • کمک هزینه تحصیل برای کودکان معلول (AEEH)
  • کمک هزینه حمایت از خانواده (ASF)
  • کمک هزینه حضور روزانه والدین (AJPP)
  • مزایای مشترک آموزش کودک (PreParE)

پاداش یا کمک هزینه های یکبار (یک پرداخت):

 • کمک هزینه در وقت تولد نوزاد و کمک هزینه فرزند خواندگی (فرزندی گرفتن)
 • کمک هزینه جابجایی "کوچ کشی" ( برای خانواده هایی که حداقل 3 فرزند وابسته "تحت مسئولیت" دارند )
 • کمک هزینه بازگشت به مدرسه

خوب است بدانید:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمک ها، می توانید با وب سایت CAF مراجعه نمایید.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
200 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
15صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible