دریافت سند ازدواج

دریافت سند ازدواج

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی4 janv. 2023

این چه است؟

سند ازدواج یک سند رسمی است که پیوند بین دو نفر را ثابت می کند.

این یک سند وضعیت مدنی (هویت و موقعیت در جامعه) است که توسط OFPRA (اداره حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه) ساخته و ارسال میشود.

OFPRA مسئول چندین سند وضعیت مدنی برای ذینفعان حمایت بین المللی (پناهندگان، افراد بدون تابعیت و ذینفعان حمایت فرعی) میباشد: گواهی تولد، دفترچه ثبت خانواده، گواهی فوتی.

> بیشتر بخوانید: برگه Refugies.info "درخواست گواهی تولد" .

گواهی ازدواج یک سند معتبر (رسمی) و برای برخی از مراحل اداری (درخواست دفترچه ثبت خانواده، تابعیت، طلاق و غیره) ضروری میباشد.

می توانید برای خود یا یکی از اعضای خانواده خود (همسرتان، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان یا نوه های خود) گواهی ازدواج درخواست کنید.

خوب است بدانید: سند ازدواج مدت اعتبار ندارد، یعنی تا زمانی که وضعیت شما تغییر نکند، برای تمام عمر معتبر است.

این همه برای کیست ؟

محل (موقع)

کل فرانسه

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
محل (موقع)

کل فرانسه

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها

چه باید کرد

1

منتظر بمانید تا OFPRA سند ازدواج را تنظیم کند

OFPRA برای تنظیم سند ازدواج و وضعیت شما (نام خانم یا شوهر، تاریخ و محل تولد شما، تاریخ ازدواج)، از اسناد اداری کشور مبدأ شما (در صورت داشتن) و اظهاراتی که در طول مصاحبه پناهندگی خود بیان کرده اید استفاده می کند.

در صورت شک در مورد صحت برخی از اسناد، نادرستی یا عدم وجود اسناد، ممکن است OFPRA از سفارت یا کنسولگری فرانسه در کشور مبدا درخواست تحقیق کند.

خوب است بدانید: تنظیم سند ازدواج ممکن است زمانگیر باشد. برای دریافت سریعتر سند نیازی به مراجعه به OFPRA یا پیگیری آن نیست.

2

اقدام آنلاین برای سند ازدواج

بعد از تنظیم سند ازدواج، می توانید آن را در وب سایت OFPRA درخواست کنید.

سه سند مختلف وجود دارد:

- یک نسخه کامل : یعنی کل سند ازدواج

- یک عصاره با والدین: اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر (نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد) و اطلاعات مربوط به والدین او

- یک عصاره بدون والدین: فقط اطلاعات مربوط به سند ازدواج.

خوب است بدانید: ابتدا به شماره پرونده OFPRA خود نیاز دارید. این یک عدد 9 رقمی از نوع XX-XX-XXXXX است که در سمت چپ بالای هر نامه ارسال شده توسط OFPRA نوشته شده است.

سپس می توانید در این لینک درخواست دهید: https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

  • روی «Acte de mariage» و سپس روی «Suivant» کلیک کنید.
  • سپس روی "Moi" یا "Quelqu’un de ma famille".
  • فرم ها را تکمیل کنید

خوب است بدانید: پس از ثبت درخواست، یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد: باید آنرا نگه دارید تا بتوانید پیشرفت درخواست خود را دنبال کنید.

و بعد؟

پیگیری درخواست خود

برای اطلاع از نحوه پیشرفت درخواست خود، به صفحه رویه‌های آنلاین بروید و شماره پیگیری خود را در بخش «Suivre ma demande en ligne» بنویسید.

اعتراض اطلاعات در سند ازدواج

اگر در سند ازدواج شما خطایی یا حذفی وجود دارد، می توانید به اطلاعات اعتراض کنید (موافق نیستید).

شما باید نامه ای با توضیح خطا یا حذف اطلاعات به آدرس ذیل ارسال کنید:
OFPRA
201rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

خوب است بدانید: شما باید شماره پرونده OFPRA خود را روی هر صفحه بنویسید.

برای سایر اختلافات، باید نامه ای به دادگاه پاریس به این آدرس ارسال کنید:

Tribunal de PARIS

Parvis du tribunal

Section AC1 - Etat civil
75 859 PARIS CEDEX 17

Informer l'OFPRA d'un changement d'adresse

Si vous changez d’adresse postale, de numéro de téléphone, ou d’adresse mail (coordonnées pour vous contacter), il faut envoyer vos nouvelles coordonnées à l’OFPRA pour bien recevoir l'acte de mariage.

A lire : la fiche Réfugiés.info "Informer l'OFPRA d'un changement de coordonnées"

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
47 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Ofpra

Ofpra