ናይ ኣይ ቲ ፣ናይ ኢንተርኔት ክኢላ ንምዃን l'Îlde-France ዝውወሃብ ስልጠና
ምስ ኦፐን ክላስሩም OpenClassrooms

ናይ ኣይ ቲ ፣ናይ ኢንተርኔት ክኢላ ንምዃን l'Îlde-France ዝውወሃብ ስልጠና

ምስ 
ኦፐን ክላስሩም OpenClassrooms

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ኣብ ኦን ኣይን ውይ ብ ኢንተሬር ዝኾነ ስልጠና እዚ፣ « ብ ናይ ዞባ Île-de-France ምስ ፖለምፕልዋ » ብምትሕባር ኮይኑ ፣ ካብ 7 ክሳብ 12 ኣዋርሕ እዩ።

እዚ መደብ ን ክትዋፈርዎ እትደልዩ ናይ ቀጻሊ ስራሕኩም፣ ኣዝዩ ዘስርሕ እዩ። ካብ እቶም 16 formations,ኣብ ቴትኩም ኴንኩም ብምክትታል፣ ሓድሻ ናይ ስራሕ ናይ ምቕያር ዕድል እውን ክኸስተልኩም ይኽእል ይኸውን እዩ።

- ፓይ ሮል ፣ ወይ ናይ ኣከፋፍላ ስርዓት Gestionnaire de paie

- ናይ ንግዲ ኣገባባትAttaché commercial

- ናይ ወብሳይት ኣማዕባሊ Développeur web / d'applications ንምዃን

ንምፍላጡ ኣገዳሲ!

ን ኽትምዝገቡ 3 ነገራት ምምላእ ይግብኣኩም:
> ኣብ ፖለምልዋ ምምዝጋብ

>ኣብ ኢልደፍራስ ምንባር Ile-de-France

> ወብ ካም ዘለዎ ኮምፑተር ምህላው፣ ን ዝሰርሕ ኢልተርኔት ምህላውን

ብዛዕባ እዚ ኣብ ፍረንች ኣንፎ ሓበሬታ ኣለኩም:https://oc.cm/oc-ref-info

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 7 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 7 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ስልጠና 100% ነጻን፣ እትኽፈልሉን

እቲ ብ ናይ ኢልደፍራንስ ናይ ፖለምፕልዋ እናተመወለ ዝወሃብ ስልጠና እዚ፣ (ን ኣብ ፖለምፕልዋ ዝተመዝገቡ ነበርቲ ኢልደፍራንስ ዝምልከት እዩ።).

ናይ ምኽፋል ተኽእሎ እውን ኣሎ ከከም እቲ ኩነታት ናይቲ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ተመዲቡ ኣሎ።

ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዘኩም፣ ስልጠና ንምርካብ

ኡሎም ስልተናታት ፣ ከም ናይ (titres RNCP de niveau Bac +2 à Bac +5). ናይ ዩኒቨርስቲ ዝዳረጉ እዮም ።

ብቕዓት ዘለዎ ስልጠና ን ምክፋል ምስ እትደልዩ፣ ኣብ ስራህኩም ዘዐውት ምህሮ ምእንቲ ክትቀስሙ ዝዓለም እዩ ስልጠናና።

ሓደ ስራኽ ዝርከበሉ ስልጠና ንምውሳድ

እቶም ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ስልጠናን ንምርካብ ክሕግዝኹም እዮም

ከከም ዝሰማምዓኩም ናይ ስራሕ ሰዓታት ዝከይድ

እብ ቅድሚ ኮምፑተርኩም፣ ከይተንቀሳቐስኩም ። ሓድሽ ብቕዓትን፣ ክእለት ን ቀጻሊ ሞያኹም እተጥርይሉ ዕድል ተጠቐምሉ።

እቶም ሓገዝዝቲ ዶክሜንታት ወትሩ ኣብ መስመር እዮም.

ኣብ ዝጠዓመኩም እዋን፣ ባዕልኹም እትውጥንዎ ናይ ስራሕ መደብ

ን ነሲ ወከፍ ስልጠና ዝወሃብ ቅድመ ኹነት ዝተፈላለየ እዮ

  • ገሊኦም ስልጠናታት ብዙሕ ቀጥዒ ዘይሓቱ እዮም (እዚ ማለት ብ ዘይ ዲፕሎም እውን፣ ክትጽንትሳተፍዎ ትኽእሉ ኢኹም) : ን ኣብነት Marketing ከምኡ እውን Data Analyst ዝፍለጥ ስልጠናታት
  • ገለ ስልናታት ናይ ሃይስኩም፣ ወይ ናይ bac + 2 ou bac + 3 :ምስ ንግዲን፣ ሳይንሳዊ ዳታን ዝተተሓሓዘ Data Scientist ሰርቲፊኬት ዝጠልብ እዩ።
  • እንተደኣ ፈረንሳ ቋንቋ ወለድኹም ዘይኮይኑ፣ ናይ ፈረንሳ ብቕዓትኩም B2 ክኸውን ኣለዎ
  • ዝተወሰኑ ስልተናታት ንምስታፍ ቴክኒካዊ ብቕዓት ኣገዳሲ እዩ

እቲ ኩሉ ረቛሒታት ዝርዝር ርከብዎ n : https://oc.cm/oc-ref-info

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሓበሬታ ኣኪብኩም ፣ ናይ ተለብ ሰነድኩም ስደዱ

1.ን ሓፈሻዊ ስልጠና ዝምልከትኣኼባ ንምስታፍ :

https://app.livestorm.co/openclassrooms-1/partnership-oc(choisir

2. ዶክሜንትኹምንምርካብ :ነዚ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፍፍጂ ኣንፎ https://oc.cm/candidature-ref-info

- ዘድልየኩምዶክሜንታት ንምስዳድ

- ዝተፈላለየ፣ከም እኒ ፣
CV, ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ናይ ስራሕ መደብኩምን ...)

- ብ ኦላይን ፣ ኣብ ቪድዮ፣ ምስ ሰብ መዚ እቲ ስራሕ ምርኻብን የድሊ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

OpenClassrooms
OpenClassrooms

Partenaires

Région Ile-de-France
Région Ile-de-France

Responsable

OpenClassrooms

OpenClassrooms

Partenaires