ምእንቲ ክትክተቡ
ምስ ናይ ዞባዊ ናይ መዝገባ ነቑጣ

ምእንቲ ክትክተቡ

ምስ 
ናይ ዞባዊ ናይ መዝገባ ነቑጣ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 18 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

በዚ ድማ ካብ ተላባዕቲ ሕማማት ን ምግታእ ጥራይ ዘይኮነ .ንገለ ሕማማት ንከይሕዙና ንምክልኻል እውን ከም ዝጠቅም ዝተረጋገጸ እዩ።

ስለ ዝኾነ ድማ፣ ማእከል ክትትል ናይ ክታበት ዞባዊ ነቑጣ : ነዚ ዝስዕብ

- ናይ ውልቃዊ ልምምድ ሓበሬታ ምርካብ

- እንተደኣ ደሊኹም ፣ ናይ ምኽታብ እዋን ኣገባባትን ጥቕሞምን ኣብ ፈረንሳ ንምፍላጥ

እንተደኣ ናይ ክታበት ካርድ ሃልይኩም ሒዝኩሞ ምጹ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ ነጻ

ን ናይ ክታበት ሓበሬታ እትኸፍልዎ የብልኩምን

ናይ ውልቂን ሚስጢራዊን ጉዳይ

ዝኾኑ ኣገልግሎትያ ፣ ውጽኢታውያን ናይ ሕክምና ምስጢር ንዓኹም ጥራይ ዝምልከቱ እዮም።

ኣብ ኣከባኢኹም ዘለዉ ናይ ክታበት ማእከላት ኣብሉ

እቲ ናይ ምሕካም ኣገባብ ቀሊል፣ ከብ ተላገብቲ ሕማማት ገሊኦም ድማ ን ቀተልቲ ሕማማት ዝከላኸሉልና እዮም። ብሳልቶም ፣ ዝተፈላላአዩ ሓማማት ክታበታት ዝተፈላለዩ ሓማማት ንኸይንጥቓዕ ይገብረና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ውሰዱ

ብ ቁጽሪ ቴለፎን 03.80.28.14.62

እብ ዲጆን ምስ ትህልዉ sur Dijon ብ ቀዋሚ ኣብ :

- ኣብ Semur en Auxois : 2ሰሉስ ናይ ንግሆ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ

- ኣብ Chatillon sur Seine : 2 ረቡዕ ናይ ድሕሪቀትሪ ናይ ኩሉ ወርሒ

- ኣብ Beaune : 1ዓርቢ ንግሆ ናይ ነፍሲወከፍ ወርሒ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
UPMI

Unité de Prévention des Maladies Infectieuses