ሰማዒ ቃንዛን ግፍዒን ምርካብ ወይ ግዳይ ናይ ሓደ ግፍዒን ዓመጽን እንተኾይነ ንጉዳየይ ጽን ኢሉ ዝሰምዓኒን ዕቱብ ኣቓልቦ ዝህበንን ኣካል ምርካብ።
ምስ ምስ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21) ዝተባህለ መደብ ደቀንስትዮ፣

ሰማዒ ቃንዛን ግፍዒን ምርካብ ወይ ግዳይ ናይ ሓደ ግፍዒን ዓመጽን እንተኾይነ ንጉዳየይ ጽን ኢሉ ዝሰምዓኒን ዕቱብ ኣቓልቦ ዝህበንን ኣካል ምርካብ።

ምስ 
ምስ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21) ዝተባህለ መደብ ደቀንስትዮ፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ8 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን Femmes 21 ንደቀንስቶ
ግዳያት፣ ቃንዛን ጥርዓንን ብምስጢር ይሰምዕ ከምኡ እውን፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዝ ንኽረኽባ ምእንቲ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት
ብምትሕባር ይሰርሕ።

እንተደኣ ግዳያት ኴንክን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 03 80 67 17 89 ክትድዉላ ትኽእላ ኢኽን፣

ንኽሕግዙኽን ቅሩባት ዝኾኑ ሰብ ሞያ ኣለዉ፣ መሰልክን ምእንቲ ክትፈልጣን፣ ዝግባእ ሓበሬታን ምኽሪን ክትሰንቃን፣ ሰማዕቲን ሓገዝቲ ኣካላትን ንኽትረኽባ
ምእንቲ፣ ዝሰርሕ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብነጻ እዩ።

እዚ ክትድውላሉ እትኽእላ ቂጽሪ ስልክን እቲ ዝወሃበክን ናይ ምስማዕ ኣገልግሎት እውን ነጻን ብጥርሑን እዩ።

ምስጢራዊ እዩ።

እቲ ምስ እዞም ኣባላትና ኣብ ቴለፎን ዝተዛረብክንኦ እውን ምስጢራዊ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸባና

በዘን ዝስዕባ ቁጽሪ ስልክናን 03 80 67 17 89

ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይልና solidaritefemmes21@outlook.fr ክትውከሳና ትኽእላ ኢኽን።

ቆጸራ ውሰዳ

ብዛዕባ ናይ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21) ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብዚ መሐበሪ ካርታ ዘለሎ ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ቆጸራ ውሰዳ፣

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Solidarité Femmes 21

Solidarité Femmes 21