ናይ ህንጻ ስልጠና ወሲደ ብድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ዓውዲ ከም ሃናጻይ ስራሕ ረኺበ እሰርሕ፣
ምስ ኣብ ገይክ (GEIQ ) በ ተ ፐ ( BTP) ቡርጎኝ (Bourgogne) ዝተባህለ ኣብ ዓውዲ ህንጻ ዝነጥፍ ትካል፣

ናይ ህንጻ ስልጠና ወሲደ ብድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ዓውዲ ከም ሃናጻይ ስራሕ ረኺበ እሰርሕ፣

ምስ 
ኣብ ገይክ (GEIQ ) በ ተ ፐ ( BTP) ቡርጎኝ (Bourgogne) ዝተባህለ ኣብ ዓውዲ ህንጻ ዝነጥፍ ትካል፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ ለ ገይክ ቡርጎኝ (Le Geiq Bourgogne) ዝተባህለ ትካል፣ ኣብ ናይ ኣብ ዓውዲ ህንጻ ስራሕ ኽትሰርሑ ንእትደልዩ ኩሉኹም ኣብ ህዝባዊ ናይ ህንጻ ስራሓት ማለት በተፐ (BTP ) ስራሕ ክረኽበልኩም ዝኽእል ትካል እዩ።

ብተወሳኺ ድማ እዚ ገይክ በተፐ ቡርጎኝ ዝተባህለ ትካል፣ ንናይ ህንጻ ስራሕ ኣዋፈርቲ ወይ ወነንቲ ሰብ ትካል ሰራሕተኛታት ዝረኽቡሉ መንገዲ የጣጣሓሎምን ኣብዚ ስራሕ ንምስራሕ፣

ናይ ስራሕ ሕጹይነቶምን ቅሩብነቶምን ንዘርኣዩን ንዘቕረቡን ንስራሕ እውን ድሉዋት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ምርካብ ኣብቲ ዝገብርዎ ናይ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቑጻር ዝገብርኦ መስርሕ ብምሕጋዝ የሳልዮምን ይተሓባበሮምን።

ኣብ ልዕሊ እዚ መደብና እዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣልተርናንስ (alternance) ማለት ኣብ ትምህርቲ፣ ወይ ስልጠናን፣ ኣብ ስራሕን እንዳፋረቑኩም እትሰርሑሉን ንነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ዝሰማማዕን ዝጥዕሞን ነተን ኣስራሕቲ ናይ ህንጻ ትካላት ድማ ምስቲ ንሳተን ዝደልያን ዝሓተኦ ናይ ስራሕ መምዘኒታትን ጠለባተንን ዝኸይድ፣ መደባት ኣዳልዩልኩም ኣሎ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስራሕ እንዳሰራሕካ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሞያ ምምሃር ምቕሳም፣

እዚ ገይክ በተፐ ቡርጎኝ (Le Geiq BTP Bourgogne) ዝተባህለ ትካል፣ ምስ ኣብዚ ሞያ ህንጻ፣ ሰራሕተኛታት ክቖጽሩ ዝኽእሉ ኣስራሕቲ ወይ ሰብ ትካል የራኽብን ብኻልእ ኣገላልጻ ድማ ምስቶም ስራሕ ዝ ህቡኹም ሰብ ትካል ኣካላት ብቐሊሉ እትራኸቡሉ መንገዲ የጣጥሕን፣ ንምርኻብኩም ኣፍደገታት የርሑ ማለት እዩ።

እዚ ገይክ በተፐ ቡርጎኝ (Geiq BTP Bourgogne) ዝተባህለ ትካል፣ እምበኣር ናይ ኣልተርናንስ (alternance) ማለት ኣብ ትምህርቲ፣ ወይ ስልጠናን፣ ኣብ ስራሕን እንዳፋረቑኩም እትሰርሑሉ ዝሓቖፈ ውዕል ከም ትፍርሙ ይገብር እሞ፣

ቀዳማይ ኣስራሒኹም ትካል ብምዃን፣ ናብዚ እንዳዛነቕካ ዝካየድ ናይ ስልጠናን ስራሕን ውዕል ከም እትጽምበሩን ስልጠናኹምን ስራሕኩምን ንምጅማር ናብተን ዝቖጽራኹም ትካላት ከምሕጹያት ጌሩ የቕርበኩም።

ብቕዓትካ ኣመስኪርካ ምሕላፍን፣ ናይ ስራሕ ተመኩሮታትካን ልምድታትካን ምምዕባል ምድንፋዕን፣

ቀንዲ ዓላማን ሸቶን ናይዚ እትፍርምዎ ውዕል ድማ፥ ካብዚ ስልጠናን ስራሕን ሓደሽቲን ዝለዓለ ጽፍሕታት ዘለዎም ናይ ሞያ ብቕዓት ዘዕጥቑኹም፥ ሞያውያን ናይ ስራሕ ልምድታትን ተመኩሮታትን ብቕዓታት ምህብታምን፥ ምኽዕባትን፥ ምውህላልን፥ ዝዓለመ መደብ ውዕል እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሕጹይነትኩም ንምቕራብ ወሲንኩም ንኽትረኽቡና ምስእትደልዩ።

ኣብዚ ምስጠወቕምዎ ዝርዝር ሓበሬታታት ከቕርበልኩም ዝኽእል ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ተወከሱ ቆጸራ ክትሕዙን እንተደሌኹም ድማ ይከኣል እዩ። : https://www.geiq-bourgogne.fr/contactez-nous/

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Geiq BTP Bourgogne

Partenaires

IPeR-ACTIFS 21
CROIX ROUGE

Responsable

Geiq BTP Bourgogne

Partenaires

IPeR-ACTIFS 21