ምወላ ናትካ\ኪ መደብ ናይ ሞያዊ\ት
ምስ ለ`ኤዲ

ምወላ ናትካ\ኪ መደብ ናይ ሞያዊ\ት

ምስ 
ለ`ኤዲ

እንታይ ኢዩ?

 ናትካ\ኪ ትካል ከተውጽእ\ኢ ትደሊ\ዪ ዶ ?

ወይ መምርሒ ፍቃድ ናይ መኪና ከተውጽ እ\ኢ ትድሊ\ዪ ዶ ? 

ነዚ መደብ ናይ ሞያዊ\ት ንምትግባር ማሕበር ኣሲሶሽን ናይ ነጻ ደገፍ ሕጽር ዝበለ ምወላ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ትገብር፤፣ 

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ 

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ 

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

 ምስ ናትካ\ኪ ኵነታት ዝዛመዱ ናይ ምኽሪ ተጠቀምቲ ሙኻን 

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ካብዘን ናትና 140 ወኪል ኣጀንሲ ብቆጸራ ምሓዝ ወይ ብተሎፎን ፣ ንናትካ\ኪ መደብ ናይ ሞያዊ\ት ንምህናጽ ሓገዝ ንገብር፣  

ሓንቲ ትካል ንምህናጽ ልቃሕ ሓገዝ ናይ ምወላ ምርካብ 

ሓንቲ ትካል ንምኽፋት ገንዘብ ደላኻ\ኺ ኣለኻ\ኺ ናትካ \ኪ ባንኪ ግን ምልቃሕ ከሊኦሙኻ\ኺ ?

ማሕበር ሊ`ኤድ ክሳብ ናይ ኣስታት 10 000€ ልቃሕ ናይ ገንዘብ ንምርካብ ክትሕግዘካ\ኪ ኢያ፤፣ 

ነዚ ለቃሕ ናይ ገንዘብ ንምርካብ ሓደ ዋሕስ ዝፈልጠካ\ኪ ክትረክብ\ቢ ኣለካ\ኪ ፣ ካብ ስድራ ወይ ዓርኪ ወይ ማንም ሰብ ዝፈልጠካ\ኪ፣ ነዚ መደብ ናትካ\ኪ ዝ\ት\ተኣማመነሉ ንልቃሕ ዋሕስ ክ\ት\ኽውን ዝ\ት\ኽእል፣ ምንልባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳራታት ምስ ዘጋጥም ብውሑድ ፍርቂ ገንዘብ ክመልስ ዝ\ት\ኽእል ዋሕስ ክትረክብ\ቢ ኣለካ\ኪ፤፣ 

ልቃሕ ክንሕትት ንኽእልዶ ኣይንኽእልን ንምሕታት ? ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዌብ ሳይት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ብቃንቃ ፈረንሳይ ምሉእ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል፤፣ le simulateur sur notre site

ልቓሕ ምርካብ ፣ ማኪና ንምዕዳግ ወይ ንመምርሒ ፍቃድ ናይ ማኪና ንምውጻእ 

ገንዘብ ደሊኻ\ኺ ንስራሕ ንምኻድ ?

መምርሒ ፍቃድ ናይ ማኪና ንምውጻእ ወይ ማኪና ንምዕዳግ ሊ`ኤድ ክሳብ ናይ 5 000 € ልቃሕ ክገብረልካ\ኪ ይኽእል ፤፣ 

ነዚ ለቃሕ ናይ ገንዘብ ንምርካብ ሓደ ዋሕስ ዝፈልጠካ\ኪ ክትረክብ\ቢ ኣለካ\ኪ ፣ ካብ ስድራ ወይ ዓርኪ ወይ ማንም ሰብ ዝፈልጠካ\ኪ፣ ነዚ መደብ ናትካ\ኪ ዝ\ት\ተኣማመነሉ ንልቃሕ ዋሕስ ክ\ት\ኽውን ዝ\ት\ኽእል፣ ምንልባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳራታት ምስ ዘጋጥም ብውሑድ ፍርቂ ገንዘብ ክመልስ ዝ\ት\ኽእል ዋሕስ ክትረክብ\ቢ ኣለካ\ኪ፤፣ 

ልቃሕ ክንሕትት ንኽእልዶ ኣይንኽእልን ንምሕታት ? ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዌብ ሳይት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ብቃንቃ ፈረንሳይ ምሉእ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል፤፣le simulateur sur notre site

ብማሕበር ኣሲሶሽን ለ`ኤድ ናይ ሓገዝ ዝግበር ድጋፍ ብነጻ ኢዩ 

ብናትና ኣማኸርቲ ድጋፍ ናይ ሓገዝ ብነጻ ይግበረልኩም\ክን፤፣ 

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ቁጽሪ ክንድውል ንኽእል 0969 328 110

ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8h ክሳብ 18h ዘሎ ግዜ ፣ ናይ ተሌፎን ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ክንቀበል ንኽእል ፤፣ 

ኣብ ናትና ናብ ሓንቲ ወኪል ኣጀንሲ ብቀጥታ ክትመጹ\ጻ ትኽእሉ\ላ 

ለ`ኤድ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ከባቢ ኣስታት 140 ዝኾኑ ወኪል ኣጀንሲ ብምድላው ከተእንግደኩም\ክን ትኽእል፤፣ 

 ከተዛረቡና ምስ እተደለዩ\ያ ናብ ዝቀረበ ናትና ወኪል ኣጀንሲ ብምኻድ ክትራኸቡ\ባ ትኽእሉ\ላ፤፣   

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ዌብ ሳይት በዚ ሊንክ ብምጥዋቅ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ዘሎ ወኪል ኣጀንሲ ክትፈልጡ\ጣ ትኽእሉ\ላ notre carte interactive. 

ተማሳሳሊ\ት ግምት ልቃሕ ናትካ\ኪ ገንዘብ 

ግዜ ንምኽሳብ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ልቃሕ ገንዘብ ክንወስድ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ሓበሬታ ብቃንቃ ፈረንሳይ ከነረጋግጽ ንኽእል sur notre site internet፤፣ 

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Adie

Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economique