መዓልታዊ መቀበሊ ኣጋይሽ ኣብ ፓሪስ
ምስ ፍራንስ ሆርዞን Horizon

መዓልታዊ መቀበሊ ኣጋይሽ ኣብ ፓሪስ

ምስ 
ፍራንስ ሆርዞን Horizon

እንታይ ኢዩ?

ኣብ መዓልታዊ መቀበሊ ኣጋይሽ፣ ናይ መግቢ መብልዒ ተዳልዩ ኣሎ ፣ ኣብዚ ቦታ ናይ ሓቤረታን ምስላጥያ ምምሕዳርን ዝተሓንአ ኮይኑ፣ ሓተትቲ ዑቕባ፣ ወረቐት ዝወስዱን ይመጹ፣ ሓባራዊ መደብ ንስደተኛታት ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ይቐርብ ፣ስራሕን ንመንበሪን ዝኸውን ገዛ ኣብ ምድላይ ይሕግዙ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 99 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 99 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እዚ ቦታ መዕረፊ ኣብ እዋን ቀትሪ

ክልተ መዕረፊ ናይ ቀተሪ ብነጻ ሓገዝ ነድቂ ተባዕትዮ ኣብ ከታማ ፓሪስ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ 1 bd du Palais, 75004 Paris

- 82 av Denfert-Rochereau, 75014 Paris

እዚ ቦታ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክፉት ኢዩ ፣ ሰዓታት ናይ ስራሕ ካብ 9h00 ክሳብ 16h00 ኣብዚ ቦታ ነብስኻ ምሕጻብ ይከኣል፣ ኤልተሪክ ዘለዎ ኮይኑን WIFI ኣሎዎ ውን ኣሎ::

ሓበሬታት ብዛዕባ ኣሰራርሓ ሓፈሻዊ ናይ ምስላጥ ኣብ ቤት ጽሕፈታት

ሰርሕተኛታት ኣለው መታን ቆጸራ ክሕዝልኩም፣ ኣብ ሓደ ነጥቢ ንምብጻሕ ብዛዕባ ኣብ ናይ ምስላጥ ጉዳይኩም ፣ 

ሓበሬታት ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ምሕታትን ምምላእን ንዑቕባ ዝሓተቱ 

ኣብዚ ቦታ ዘለው ግሩብ ሰርሕተኛታት ዝተፈላለዩ ቋንንቃታት ይዝረቡ

ኣብዚ ገዛ ዘለው ሰርሕተኛታት መደብ ከቐርብልኩም ኢዮም መታን ደረጃ ቋንቋ ኹም ንምፍላጥ ፤፣ 

ንትምህርተን ናይ ሞያን፣ መደአባትኩም፣  ስራሕ ምድላይ ፣ ሲቪ ኣብ ምጻሓፍ ፣መሰንይታ ናይ ድሕረ ባይታኹም ንምግላጽ ፣ምድላው ቃል መጠይቕንሰራሕ። ሓገዝ ከማልእልኩም ኢዮም።

ሓገዝ ኣብ ምስላጥን መንበሪ ገዛን ንምርካብ

ብዛዕባ ጉዳይኩም ኣብ ሓደ ነጥቢ ተብጽሑ ኣሎ ፤፣ ዝተረፈ ገዛ መንብሪ ንምርካብን ፣ ኣብ ኣገደሲ ነገር ናይ ምስላጥን ሰራሕተኛታት ክሕግዝኩም ኢዮም ፤፣ 

ሓደ ሓገዝ ኣብ ስራሕ ምድላይ

ካብዞም ጉጅለ ሰራሕተኛታት ምሳኩም ክዛራረቡ ኢዮም ኣብ ሓደ ነጥቢ ንምብጻሕ፣ኣብ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይን ናትኩም ፕርጅክትን ፣ 

ከምኡ’ውን ኣብ ናይ ምስላጥ ጉዳይኩም ክሕግዝኩም ኢዮም ፣ ንስራሕ ምድላይ ይኹን ወላ ኣብ CV ሲቪ ምጽሓፍ ፣ከመይ ጌርኩም ድሕረ ባይታኩም ትግልጹ ብጽሑፍ ፣ምድላው ኣብ ቃል መሕትት ምስ ኣስራሕቲ ስራሕ ንምርካብ ፣ 

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምቅባል ኣብ ቦታ


ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
France Horizon

France Horizon