ቋንቋኹምን ባህልኹምን ንሰባት ምልላይ፣
ምስ ኮዞን"Causons" ዝበሃል ማሕበር ፥ ትርጉም ናይ "ኮዞን" ምዕላል ወይ ዘተ ማለት እዩ፣

ቋንቋኹምን ባህልኹምን ንሰባት ምልላይ፣

ምስ 
ኮዞን"Causons" ዝበሃል ማሕበር ፥ ትርጉም ናይ "ኮዞን" ምዕላል ወይ ዘተ ማለት እዩ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

ብዘይካ እቲ ንናይ መበቆል ዓድኹም ቋንቋ እተላልይዎ ጥቕሚ ወጻኢ እምበኣር ካብዚ መደብ እዚ እትረኽብዎ ጥቕሚ! ኣብዚ ውሽጢ ስልጠና እዚ ኾይንኩም እንዳተሕገዝኩምን እንዳተዓጀብኩምን ጎኒ ንጎኒ ነዚ ጉዕዞ ናይዚ ሞያ እዚ ክገልጾ ዝኽእል ሓሳብ ንምውህላል መርበብካ ምስፋሕን እዩ፣  


ስለዚ እምበኣር ናብቲ ማሕበር ኮዞን ዘዳለዎ ስልጠና፣  ሓደ ናይ ስነ ቋንቋን ምዕባለኡን ንምስታፍ ኣፍደገ የርሕወልኩም፣ ብምቕጻል ቋንቋኹምን ባህልኹምን ክፈልጥን ክመሃርን ድልየት ንዘለዎ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ተዛራቢ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብሓባርን ብግልን እተመሓላልፉሉ ዕድል ትደልዩ እንተደኣ ኾይንኩን ንሓተኩም፣

ከምኡ ድማ ንመማህራንና ዝተፈላለየ ናይ ምውሃሃድን ምጽምባርን ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል  ብውልቂ ፍሉይ ቆጸራን ስልጠናታትን ምክትታልን እንዳገበርና ንምዕዶምን ንዕጅቦምን ነሰልጥኖምን፣  በዚ ኣጋጣሚ እቶም እንገብሮም ስልጠናታት ክፍሊት ከምዘለዎም ክንሕብረኩም ንፈቱ፣ 

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ግዜ

ካብ ሽዱሽተ ስጋብ ዓሰርተ ክልተ ወርሒ፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ግዜ

ካብ ሽዱሽተ ስጋብ ዓሰርተ ክልተ ወርሒ፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
10
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

 ተጠቃሚ ወርሓዊ ክፍሊት ምዃን፣

ብሓባር ኾይንና ሓደ ስልጠና ክነከናውን ወይ ከነሳልጥ እንተደኣ ክኢልና ዋጋ ናይዚ ብሰዓት ተተሚኑ ክፍሊት ከምዝህልወኩም ክትፈልጡ ንደሊ፣


ስለዚ ናይ መበቆል ዓድኹም ቋንቋን ባህልን ኣላልዩ፣

ናይ መበቆል ዓድኹም ቋንቋን ባህልን ኽፈልጥዎ ድልየት ንዘለዎም ሰባት ከተላልዩን ከተካፍሉን ክትምህሩን ተዓዲምኩም ኣለኹም፣ሓደ ብሞይ ብቑዕ ዝገብረካ ተመኩሮ ምርካብ ምቕሳም፣

እዚ መደብ እዚ በዚ ዘዳለዎ ናይ ትምህርትን ስልጠናን መንገዲ ጌሩ ሓደ ናይ ሞያ ልምድን ተመኩሮን ክእለትን ብቕዓትን ንኸተጥርዩ የሕግዘኩምን ክፍሊት ንኽትረኽቡ ድማ የኽእለኩምን፡ ኣብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኩሎም ጉዳያት ምስላጥን ናይ መጻ ኢ መደባት ሂወትካን ማለት ፕሮጀክትኻ ብልምዲ"project" ኢልና እንጽውዖ ማለት እዩ ንምስራትን ምህናጽን ይሕግዝ፣ 

መርበብ ርክብኩም ኣማዕብሉ ዘርግሑ ወይ ኣስፍሑ፣

ቋንቋንኹም ኽፈልጥዎ ንዝደልዩ ሰባት ምምሃርን ምልላይን እምበኣር ምስ ሓደሽቲ ሰባት ንኽትላለዩን ሓደሽቲ መሓዙት ንኸተጥርዩ ይሕግዘኩምን፣

ባህልታትኩምን ቋንቋታትኩምን ብዝምልከት ክትዛተዩን ይሕግዘኩም፡ እዚ ድማ መርበብ ርክብኩም ኣብ ምስፋሕን ምምሕያሽ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ከተመሓይሹ ይሕግዘኩም እዩ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንማሕበርና ኩዞን"Causons" ርኸቡና፣

ምስ ትካልና ወይ ማሕበርና ኩዞ "causon" ማለት "ዘተ" ክትመያየጡን  ርክብ ክትምስርቱን ምስእትደልዩን በዚ ዝስዕብ ቅጥዒ  formulaire ተሓጊዝኩም መሊእኩምን ኽትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ዌብ ሳይት : http://causons.org/ "ou" ወይ ድማ ብናይ መርበብ ሓበሬታ ፍሉይ ናይ ሰታሪት መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ኢመይል "email adresse"  ጸሓፉልና ወይ ርኸቡና bonjour@causons.org  ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
16እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Causons

Causons