Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Compétences linguistiques vers l'emploi

ADAGE
پیشنهاد شده توسطADAGE

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت
سطح فرانسویبا سواد, A1
مخاطب خاصزنان

قیمت

رایگان

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید

کجاست ؟

یادگیری زبان فرانسوی برای ادغام حرفه ای

به روز شده il y a 9 mois

این چیست؟

این دوره های زبان فرانسوی فشرده برای زنان طراحی شده است. هدف این دوره ها کسب مهارت های اساسی زبان فرانسوی برای یافتن شغل یا تحصیل است.

دوره ها در سه گروه 12 نفره با سطوح زبانی مختلف برگزار می شوند:

 • گروه 1 - سطح سواد مبتدی (زیر A1.1.) : از 11 سپتامبر 2023 تا 26 ژوئن 2024، 686 ساعت/ 17.5 ساعت در هر هفته (بیش از 5 روز)
 • گروه 2 - سطح A1.1: از 22 ژانویه 2024 تا 29 مارس 2024، 210 ساعت/ 21 ساعت در هر هفته (بیش از 3 روز)
 • گروه 3 - سطح A1 : از 30 ژانویه 2024 تا 17 مه 2024، 210 ساعت/ 14 ساعت در هر هفته (بیش از 4 روز)

چرا جالب است؟

 • یادگیری دانش و مهارت های اولیه (خواندن، نوشتن)
 • درک بهتر و ارتباط شفاهی و کتبی.
 • تعریف پروژه حرفه ای خود
 • جستجوی شغل یا تحصیل
 • یادگیری نحوه نوشتن انگیزه نامه، CV، ارزش گذاری تجربه خود...
 • انجام شبیه سازی مصاحبه
 • کار بر انگیزه و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید
 • توسعه اعتماد به نفس و توانایی های خود

یادگیری نحوه استفاده از ابزارهای دیجیتال، به ویژه برای جستجوی شغل

چطور انجام دهید ؟

برای شرکت، با ما تماس بگیرید:

بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
a mugniera mugnierمدیر
adageadageویرایشگر
mariammariamمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
niknameniknameمترجم
rezgar-bapirirezgar-bapiriمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم