Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با l'ATMF

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

یادگیری انجام مراحل اداری در اینترنت

به روز شده il y a un an

این چیست؟

پشتیبانی برای شناخت و درخواست حقوق خود (مزایا، خدمات و غیره) و دوره های آموزشی کوتاه برای یادگیری نحوه انجام مراحل اداری با رایانه یا تلفن هوشمند.

در پاریس، چندین کارگاه بین سپتامبر و دسامبر 2023 وجود دارد:

  • کارگاه 1: "آشنایی با دیجیتال": 4 ساعت آموزش، 10 شرکت کننده
  • کارگاه 2: "روند اداری با صندوق کمک هزینه خانواده (CAF)"، 7 ساعت آموزش، 10 شرکت کننده
  • کارگاه 3: "روند ها با استان"، 7 ساعت آموزش، 10 شرکت کننده
  • کارگاه 4: "روند ها با Pôle Emploi"، 7 ساعت آموزش، 10 شرکت کننده

خوب است بدانید: تاریخ برگزاری کارگاه ها: 12 سپتامبر، 6 اکتبر، 16 نوامبر و 12 دسامبر 2023 می باشد.
ثبت نام الزامی است.

چرا جالب است؟

بسته به وضعیت خود، خواهید فهمید که از چه خدماتی Pôle Emploi و CAF برخوردار هستید و چگونه آنها را در اینترنت درخواست دهید، به عنوان مثال RSA، مزایای بیکاری و غیره.

هدف این است که بتوانید مراحل را به تنهایی در اینترنت انجام دهید، به عنوان مثال: اظهارنامه سه ماهه به CAF، تکمیل و ارسال یک سند به Pôle Emploi، گرفتن قرار ملاقات در استان...

چطور انجام دهید ؟

برای ثبت نام می توانید:

  • با شماره 01.42.55.91.82 تماس بگیرید
  • یا یک ایمیل به National@atmf.org ارسال کنید
  • میتوانید سه شنبه و جمعه به دفتر ATMF بیایید: 10rue Affre 75018 Paris
بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

claudia mclaudia mمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
khlivna yuliiakhlivna yuliiaمترجم
َayman ananyَayman ananyمترجم
noornoorمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
olga b.olga b.مترجم
atmfatmfویرایشگر
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
jeanne hsseinjeanne hsseinمترجم