در Var همراهی شوید
با Programme Bienvenu-es

در Var همراهی شوید

با 
Programme Bienvenu-es

آخرین آپدیت و بروزرسانی18 mai 2021

این چه است؟

برنامه Bienvenu-es ، با بودجه DDCS ، پشتیبانی تخصصی و فردی را برای حداکثر 24 ماه در منطقه Var به شما ارائه می دهد. پشتیبانی با توجه به نیاز شما سازگار است ، می تواند جامع یا خاص باشد (پیگیری اجتماعی یا حرفه ای).

با تشکر از این برنامه ، می توانید در مراحل اداری ، جستجوی محل اقامت ، اشتغال یا آموزش پشتیبانی شوید ...

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

12 تا 24 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

83 - Var

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

12 تا 24 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

83 - Var

چرا این جالب است؟

پشتیبانی فردی و متناسب

شما قادر خواهید بود از پشتیبانی فردی و تخصصی در زمینه دسترسی به حقوق ، مسکن ، آموزش حرفه ای و اشتغال بهره مند شوید.

تیمی حرفه ای

شما توسط تیم متشکل از مددکاران اجتماعی (برای دسترسی به حقوق و مسکن) و مشاوران حرفه ای ادغام (برای دسترسی به آموزش و استخدام) پشتیبانی خواهید شد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

پرسشنامه جهت گیری را پر کنید

برای بهره مندی از این برنامه ، باید پرسشنامه جهت گیری را در لینک زیر پر کنید

https://face-var.org/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-dorientation-Programme-Bienvenu-es.pdf

با شماره 04.94.36.00.85 تماس بگیرید

می توانید از طریق تلفن 04.94.36.00.85 قرار ملاقات بگذارید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
6 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
FACE VAR

FACE VAR