Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Association Oxygène

Association Oxygène
پیشنهاد شده توسطAssociation Oxygène

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

14€ در سال

کجاست ؟

در Bordeaux زندگی اجتماعی داشته باشید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

کارگاه های هنری (خیاطی ، نقاشی)، کارگاه های دیجیتالی برای یادگیری استفاده از کامپیوتر، کارگاه های زبان برای یادگیری زبان فرانسوی ، پیاده روی در بوردو ، کارگاه های رفاه (سوفرولوژی).

هدف انجمن مبارزه با محرومیت و انزوا وایجاد روابط اجتماعی ، بازیابی اعتماد به نفس است.

چرا جالب است؟

این انجمن در موارد زیر کمک می کند:

  • خود را بهتر بشناسید
  • داشتن اهداف شخصی و / یا حرفه ای
  • فعال بودن با کشف فعالیتهای جدید

همچنین مکانی برای ملاقات و تبادل نظربا افرادی است که در بوردو زندگی می کنند.

کلمات جدید را بیاموزید و مهارت های زبانی را از طریق فعالیت ها و گفتگو با سایر شرکت کنندگان ارتقا دهید.

چطور انجام دهید ؟

این انجمن خدمات خود را به افرادی که مشکل دارند ارائه می دهد. از مددکار اجتماعی یا مشاور Pôle Emploi خود بخواهید تا برای شما با ما تماس بگیرند.

برای اطلاعات بیشتر، با ما در آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید: oxygene.asso@wanadoo.fr

بالای صفحه

14 مشارکت کنندگان بسیج شده

andressa bittencourtandressa bittencourtمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
nounouمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ویرایشگر
olga b.olga b.مترجم
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ویرایشگر
nalothmannalothmanمترجم
aman expertaman expertمترجم
noornoorمترجم
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
vikpetrukvikpetrukمترجم
alicealiceویرایشگر