تفریح و سرگرمی در Cergy
با Maison de quartier des Touleuses

تفریح و سرگرمی در Cergy

با 
Maison de quartier des Touleuses

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

مرکز اجتماع محلی Touleuses محلی که در آن فعالیتهای ورزشی و فرهنگی برای همه سنین وجود دارد تا همه بتوانند با خانواده یا دوستانشان ملاقات کنند!

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

95 - Val-d'Oise

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

95 - Val-d'Oise

چرا این جالب است؟

از سرگرمی های مختلف لذت ببرید

مرکز اجتماع محلی (La maison de quartier) سرگرمی ها و فعالیت های متناسب برای همه سنین ارائه می نماید

دسترسی به فرهنگ

در نمایش های تئاتر در Maison de Quartier شرکت نمایید!

بیایید و ورزش نمایید

مرکز اجتماع محلی (La Maison De Quartier) فعالیت های ورزشی را ارائه می دهد. ماهانه یک بار برای پیاده روی Marche Nordique به ما بپیوندید!

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما تماس بگیرید یا به آدرس ما بیایید!

MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 20 PLACE DES TOULEUSES

95000 CERGY

01.34.33.47.20

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !