دانستن و دسترسی به حقوق خویش
با به حقوقم دسترسي مییابم

دانستن و دسترسی به حقوق خویش

با 
به حقوقم دسترسي مییابم

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی19 juil. 2022

این چه است؟

این وب سایت به خارجیان مقیم فرانسه در دپارتمان Ain کمک می کند تا حقوق خود را درک کرده و مراحل اداری خود را انجام دهند ، به طورمثال:

- نحوه اخذ اجازه اقامت یا تمدید اقامت ،

- آوردن خانواده خود را به فرانسه ،

- درخواست ملیت (تابعیت) فرانسوی ،

- تغییرگواهینامه رانندگی خارجی خود را برای گواهینامه رانندگی فرانسوی.

باید روی عنوانی کلیک کنید ، سپس این وبسایت شرایط و اقدامات را مرحله به مرحله به شما توضیح می دهد.

با تشکر از این وبسایت ، به راحتی می توان فهمید که روند پرونده چگونه است ، درخواست را به چه کسی ارسال کنید ، کدام اسناد را باید تکمیل نمایید (فرم ها و اسناد پشتیبان) ، چه مدت قبل از دریافت پاسخ منتظر بمانید ، چه کاری باید انجام دهید در پایان روش (درخواست پذیرفته یا رد شد).

دسترسی به حقوق خود - حقوق خارجیان در Ain

این سایت توسط سرویس میانجیگری ادغام Alfa3a به عنوان بخشی از پروژه ای که توسط FAMI (صندوق ادغام مهاجرت Asile) و DDCS de l'Ain (اداره بخش انسجام اجتماعی) پشتیبانی می شود ، ایجاد شده است.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 56 سالها
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

1 - Ain

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 56 سالها
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

1 - Ain

چرا این جالب است؟

پاسخ با نظرداشت موارد مختلف

این وب سایت پرونده های مفصلی را در مورد روش ها را با توجه به 4 عنوان اصلی ارائه می دهد:

"من یک خارجی مقیم فرانسه هستم ، ودارای اقامت قانونی هستم" ،

"آرزو دارم ملیت فرانسوی بگیرم" ،

"من دارای حمایت بین المللی هستم" ،

" دیگر ".

سپس باید رویکرد را انتخاب کنید

راهنمای گام به گام

برگه ها اطلاعات را ارائه می دهد و گام به گام خارجی ها را رهنمایی می کند.

در هر مرحله ، پیوندها به فرم ها و لیست اسناد مورد نیاز وجود دارد که بسته به شرایط باید ارسال شوند. همچنین می توانید پیوندهایی به وبسایت های دولت فرانسه که شما را رهنمایی میکنند، بیابید: پذیرش خارجی ها ، خارجی ها در فرانسه ، Service-public.fr ، استان ها ...

مسیرخود را در Ain بسازید

درک کنید که چه کسانی می توانند به خارجی ها درامور اداری همکاری و کمک میکنند:

• اگر در Ain زندگی می کنید در کجا و با کی می توان تماس گرفت؟

• چگونه ، کجا و چه وقت قرار ملاقات بگذارید؟

• پرونده خود را به چه آدرسی ارسال کنید؟

قرار ملاقات در وب سایت دسترسی به حقوق خود - حقوق خارجیان در Ain

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
16صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Direction de l'Intégration Alfa3a

Direction de l'Intégration Alfa3a