Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

پیشنهاد شده توسط

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید

درخواست گواهی تولد

به روز شده 5 місяців тому

این چیست؟

گواهی تولد یک سند رسمی است که تاریخ و محل تولد یک شخص را ثابت می کند.

این یک سند وضعیت مدنی "سجلی " (هویت و موقعیت در جامعه) است که توسط OFPRA (اداره حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه) صادر می شود.

OFPRA مسئول صدور چندین سند سجلی برای ذینفعان حفاظت بین المللی (پناهندگان، افراد بدون تابعیت و ذینفعان حفاظت اجتماعی) است: گواهی تولد، گواهی ازدواج ، دفترچه ثبت خانواده و گواهی فوت.

گواهی تولدی که توسط OFPRA صادرمی‌شود، یک سند معتبر (رسمی) و ضروری برای برخی از مراحل اداری (ازدواج، تابعیت، مدارک شناسایی...) است.

گواهی تولد تاریخ انقضا ندارد، یعنی برای تمام عمر شما معتبر است.

اما برای ازدواج یا Pacs باید گواهی تولد کمتر از سه ماه (ارسال شده توسط OFPRA) را ارائه دهید.

چطور انجام دهید ؟

پس از دریافت پاسخ مثبت وضعیت پناهندگی، فرد بدون تابعیت یا حفاظت اجتماعی، می توانید برای گواهی تولد درخواست دهید.

برای صدور گواهی تولد شما و "بازسازی" وضعیت شما (نام و تاریخ تولد والدین، تاریخ و محل تولد شما)، Ofpra از اسناد اداری کشور مبدا شما (اگر دارید) و اطلاعات ارائه شده شما در مصاحبه درخواست پناهندگی استفاده می کند.

Ofpra ممکن است از طریق پست از شما اطلاعات بیشتری برای تأیید هویت شما بخواهد. فقط از طریق پست پاسخ دهید.

صدور گواهی تولد ممکن است زمانگیر باشد. برای دریافت سریعتر اسناد خود، لازم نیست به OFPRA مراجعه کرده یا آن را پیگیری کنید.

پس از صدور گواهی تولد شما، می توانید برای خود یا یکی از اعضای خانواده خود (همسر، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان یا نوه ها) به طور مستقیم در وب سایت OFPRA درخواست دهید.

3 سند مختلف وجود دارد:

- یک کپی کامل: یعنی گواهی تولد کامل

- یک خلاصه با وابستگی: اطلاعات مربوط به شخص مربوطه (نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد) و اطلاعات مربوط به والدین

- یک خلاصه بدون وابستگی: فقط اطلاعات مربوط به شخص مربوطه.

ابتدا به شماره پرونده Ofpra خود نیاز دارید.
این یک شماره 9 رقمی از نوع XX-XX-XXXXX است که در بالای سمت چپ هر نامه ارسال شده توسط Ofpra نوشته شده است.

سپس، ممی توانید درخواست را در این لینک انجام دهید: https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

> روی "Acte de naissance" و سپس روی "Suivant" کلیک کنید.

> سپس، روی "Moi" یا "Quelqu’un de ma famille" کلیک کنید.

> فرم ها را پر کنید.

پس از ثبت درخواست، یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد: باید آن را نگه دارید تا بتوانید پیشرفت درخواست را دنبال کنید.

و بعد ؟

برای اطلاع از نحوه پیشرفت درخواست خود، به صفحه رویه‌های آنلاین بروید و شماره پیگیری خود را در قسمت "Suivre ma démarche en ligne" بنویسید.

اگر در گواهی تولد شما اشتباه یا فراموشی وجود دارد، می توانید آن را اطلاع دهید (بگویید که با آن موافق نیستید).

اعتراض در اطلاعات ممکن است زمان ببرد.

باید یک نامه با توضیحی در مورد اشتباه یا فراموشی به آدرس ذیل ارسال کنید:

Ofpra
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

شما باید شماره پرونده Ofpra خود را روی هر نامه بنویسید.

Ofpra اداره ای است که مسئولیت تعیین هویت شما را بر عهده دارد.

در صورتی که اطلاعات هویت شما بر روی کارت اقامت و گواهی تولد یکسان نباشد، نیازی به اعتراض ندارید، زیرا این امر به عنوان یک اشتباه تلقی نخواهد شد. باید کارت اقامت خود را اصلاح کنید.

سند "گواهی معادل attestation d’équivalence" به شما امکان می دهد تفاوت های هویتی که توسط Ofpra پذیرفته شده است و هویتی که قبلاً در فرانسه با آن شناخته می شدید، را توضیح می‌دهد. این سند را همراه با گواهی تولد خود با دقت نگهداری کنید، به ویژه با گرفتن یک کپی از آن.

بالای صفحه

16 مشارکت کنندگان بسیج شده

a mugniera mugnierمدیر
claudia mclaudia mمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
nounouمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
marina bondarenkomarina bondarenkoمترجم
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ویرایشگر
rasharashaمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
aman expertaman expertمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
cm_ofpracm_ofpraویرایشگر