دریافت شناسنامه (کارت تولد)

دریافت شناسنامه (کارت تولد)

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی28 déc. 2022

این چه است؟

شناسنامه یک سند رسمی است که تاریخ و محل تولد شخص را ثابت می کند.

این یک سند وضعیت مدنی (هویت و موقعیت در جامعه) است که توسط OFPRA (اداره حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه) ساخته و ارسال می شود.

OFPRA مسئول چندین سند وضعیت مدنی برای ذینفعان حمایت بین المللی (پناهندگان، افراد بدون تابعیت و ذینفعان حمایت فرعی) است: گواهی ازدواج، دفترچه ثبت خانواده، گواهی فوت.

گواهی تولد صادر شده توسط OFPRA یک سند معتبر (رسمی) است و برای برخی از مراحل اداری (ازدواج، تابعیت، مدارک هویت و غیره) ضروری میباشد.

خوب است بدانید: شناسنامه مدت اعتبار ندارد، یعنی برای تمام عمر شما اعتبار دارد.
اما برای ازدواج یا PACS باید گواهی تولد کمتر از سه ماه (ارسال شده توسط OFPRA) ارائه دهید.

این همه برای کیست ؟

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
محل (موقع)

کل فرانسه

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
محل (موقع)

کل فرانسه

چه باید کرد

1

منتظر بمانید تا OFPRA شناسنامه را آماده کند

پس از دریافت پاسخ مثبت وضعیت پناهندگی، فرد بدون تابعیت یا حمایت فرعی، می توانید برای گواهی تولد درخواست دهید.

برای تهیه شناسنامه و "بازسازی" وضعیت شما (نام و تاریخ تولد والدین، تاریخ و محل تولد شما)، OFPRA از اسناد اداری کشور مبدا (در صورت داشتن) و اظهارات ارائه شده در طول مصاحبه پناهندگی شما استفاده می کند.

خوب است بدانید: OFPRA ممکن است از طریق پست از شما اطلاعات بیشتری برای تأیید هویت شما بخواهد. فقط از طریق پست پاسخ دهید.

تهیه شناسنامه ممکن است زمانگیر باشد. برای دریافت سریعتر سند نیازی به مراجعه به OFPRA یا پیگیری آن نیست.

2

برای گواهی تولد به صورت آنلاین اقدام کنید

تهیه شناسنامه، می توانید برای خود یا یکی از اعضای خانواده خود (همسر، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان یا نوه ها) به طور مستقیم در وب سایت OFPRA درخواست دهید.

3 سند مختلف وجود دارد:

- یک کپی کامل : یعنی کل شناسنامه

- یک عصاره با پیوند : اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر (نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد) و اطلاعات مربوط به والدین

- یک عصاره بدون پیوند : فقط اطلاعات مربوط به شخص مربوطه.

خوب است بدانید: ابتدا به شماره فایل OFPRA خود نیاز دارید.
این یک عدد 9 رقمی از نوع XX-XX-XXXXX است که در سمت چپ بالای هر نامه ارسال شده توسط OFPRA نوشته شده است.

سپس، می توانید در این لینک درخواست دهید : https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

> روی "Acte de naissance" و سپس روی "Suivant" کلیک کنید.

> سپس، روی "Moi" یا "Quelqu’un de ma famille" کلیک کنید.

> فرم ها را تکمیل کنید.

خوب است بدانید: پس از ثبت درخواست، یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد: باید آن را نگه دارید تا بتوانید پیشرفت درخواست را دنبال کنید.

و بعد؟

دنبال پیشرفت درخواست

برای اطلاع از نحوه پیشرفت درخواست خود، به صفحه رویه‌های آنلاین بروید و شماره پیگیری خود را در قسمت «Suivre ma demande en ligne» بنویسید.

اطلاعات اشتباه در شناسنامه

اگر اشتباه یا حذفی در شناسنامه شما وجود دارد، می توانید آن را اطلاع دهید (بگویید که موافق نیستید).

شما باید نامه ای با توضیح خطا یا حذف به این آدرس ارسال کنید:

OFPRA
201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

خوب است بدانید: شما باید شماره پرونده OFPRA خود را روی هر نامه بنویسید.

برای سایر اختلافات، باید نامه ای به دادگاه پاریس به این آدرس ارسال کنید:

Tribunal de PARIS

Parvis du tribunal

Section AC1 - Etat civil

75 859 PARIS CEDEX 17

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
211 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Ofpra

Ofpra