Panneau de gestion des cookies

اطلاعات مهم

پیشنهاد شده توسط

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید

درخواست گواهی تولد

به روز شده 14 днів тому

این چیست؟

گواهی تولد یک سند رسمی است که تاریخ و محل تولد شخص را ثابت می کند.

این یک سند وضعیت مدنی (هویت و موقعیت در جامعه) است که توسط OFPRA (اداره حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه) تهیه و ارسال می شود.

OFPRA مسئول تهیه چندین سند مدنی برای ذینفعان حمایت بین المللی (پناهندگان، افراد بدون تابعیت و ذینفعان حمایت فرعی) است: گواهی ازدواج، دفترچه ثبت خانواده، گواهی فوت.

گواهی تولدی که توسط OFPRA ارائه می‌شود، یک سند معتبر (رسمی) است و برای برخی از مراحل اداری (ازدواج، تابعیت، مدارک هویت و غیره) ضروری میباشد.

گواهی تولد معتبریت زمانی که صادر شده است ندارد یعنی برای تمام عمر شما اعتبار دارد.

اما برای ازدواج یا Pacs باید گواهی تولد کمتر از سه ماه (ارسال شده توسط OFPRA) ارائه دهید.

چطور انجام دهید ؟

پس از دریافت پاسخ مثبت وضعیت پناهندگی، فرد بدون تابعیت یا حمایت فرعی، می توانید برای گواهی تولد درخواست دهید.

برای تهیه گواهی تولد و "بازسازی" وضعیت شما (نام و تاریخ تولد والدین، تاریخ و محل تولد شما)، OFPRA از اسناد اداری کشور مبدا (در صورت داشتن) و اظهارات ارائه شده در طول مصاحبه پناهندگی شما استفاده می کند.

OFPRA ممکن است از طریق پست از شما اطلاعات بیشتری برای تأیید هویت شما بخواهد. فقط از طریق پست پاسخ دهید.

تهیه شناسنامه ممکن است زمانگیر باشد. برای دریافت سریعتر سند نیازی به مراجعه به OFPRA یا پیگیری آن نیست.

تهیه گواهی تولد، می توانید برای خود یا یکی از اعضای خانواده خود (همسر، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان یا نوه ها) به طور مستقیم در وب سایت OFPRA درخواست دهید.

3 سند مختلف وجود دارد:

- یک کپی کامل: یعنی کل گواهی تولد

- یک عصاره با پیوند: اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر (نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد) و اطلاعات مربوط به والدین

- یک عصاره بدون پیوند: فقط اطلاعات مربوط به شخص مربوطه.

ابتدا به شماره فایل OFPRA خود نیاز دارید.
این یک عدد 9 رقمی از نوع XX-XX-XXXXX است که در سمت چپ بالای هر نامه ارسال شده توسط OFPRA نوشته شده است.

سپس، می توانید در این لینک درخواست دهید: https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

> روی "Acte de naissance" و سپس روی "Suivant" کلیک کنید.

> سپس، روی "Moi" یا "Quelqu’un de ma famille" کلیک کنید.

> فرم ها را تکمیل کنید.

پس از ثبت درخواست، یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد: باید آن را نگه دارید تا بتوانید پیشرفت درخواست را دنبال کنید.

و بعد ؟

برای اطلاع از نحوه پیشرفت درخواست خود، به صفحه رویه‌های آنلاین بروید و شماره پیگیری خود را در قسمت "Suivre ma démarche en ligne" بنویسید.

اگر اشتباه یا حذفی مخالفت با یک اطلاعات در گواهی تولد شما وجود دارد، می توانید آن را اطلاع دهید (بگویید که موافق نیستید).

شما باید نامه ای با توضیح خطا یا حذف به آدرس ذیل ارسال کنید:

OFPRA
201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

شما باید شماره پرونده OFPRA خود را روی هر نامه بنویسید.

برای سایر اختلافات، باید نامه ای به دادگاه پاریس به این آدرس ارسال کنید:

Tribunal de PARIS

Parvis du tribunal

Section AC1 - Etat civil

75 859 PARIS CEDEX 17

بالای صفحه

16 مشارکت کنندگان بسیج شده

a mugniera mugnierمدیر
claudia mclaudia mمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
nounouمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
marina bondarenkomarina bondarenkoمترجم
frédérique pharabozfrédérique pharabozمترجم
rasharashaمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
aman expertaman expertمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
cm_ofpracm_ofpraویرایشگر