Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Ateliers de français

Association CASSIS
پیشنهاد شده توسطAssociation CASSIS

مخاطبان

عموم مردمافراد بدون تابعیت, پناهجو, شهروندان فرانسوی, پناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت موقت, ذینفعان حفاظت فرعی
سطح فرانسویبا سواد, A1, A2
مخاطب خاصزنان, سالمندان, اقلیت های جنسیتی

قیمت

20€ هر ماه

در دسترس بودن درخواست شد

تعداد دفعات شرکت در برنامهحداقل 2 جلسات در هفته

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید

کجاست ؟

یادگیری زبان فرانسوی برای مستقل شدن

به روز شده il y a 20 jours

این چیست؟

دوره های زبان فرانسوی برای ارتقای سطح خود، ادغام در جامعه فرانسه و جستجوی شغل

دوره های زبان فرانسه در گروه های حداکثر 12 نفره برگزار می شوند و برای سطوح مختلف زبان فرانسه مناسب هستند:

 • یادگیری اصول اولیه زبان فرانسوی (گرامر، واژگان)
 • خواندن، نوشتن، برقراری ارتباط
 • درک کلمات و عبارات زندگی روزمره و استفاده از آنها
 • گفتگوهای ساده
 • درک فرهنگ فرانسه
ذینفعان حفاظت بین المللی (پناهندگان، افراد بدون تابعیت، ذینفعان حفاظت اجتماعییا موقت) و پناهجویان برای دوره های زبان فرانسه تخفیف دریافت می کنند.
- هزینه عضویت در انجمن: 10 یورو در سال (معمولاً 20 یورو)
- هزینه دوره ها: 20 یورو در ماه (معمولاً 40 یورو)

چرا جالب است؟

 • یادگیری الفبا و اعداد
 • معرفی خود
 • درک اصول گرامر
 • یادگیری واژگان جدید
 • ارتباط بهتر به صورت شفاهی و کتبی
 • پیشرفت در خواندن و نوشتن

شما با افراد جدیدی که در شهر شما زندگی می کنند ملاقات خواهید کرد تا در مورد موضوعات مختلف بحث کنید و زبان فرانسوی را با هم یاد بگیرید.

 • توانایی صحبت کردن به زبان فرانسوی
 • انجام امور اداری
 • استفاده از وسایل حمل و نقل (ترانسپورت)
 • خرید مواد غذایی
 • مراجعه به پزشک...
 • ارزش های جمهوری فرانسه و شهروندی
 • فرهنگ فرانسوی و فرهنگ عمومی با تصاویر و فیلم، نقش آفرینی...

چطور انجام دهید ؟

 • از طریق تلفن: 06.89.65.87.09
 • از طریق ایمیل: isabelle.dauge@live.fr
 • در سایت: 11Rue de Champagne, 57070 Metz
بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
claudia mclaudia mمدیر
xavidumxavidumمدیر
cassis-formationcassis-formationویرایشگر
darlapmdarlapmمترجم
niknameniknameمترجم
samisesamiseمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
olga b.olga b.مترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
noornoorمترجم