Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Mémoires Plurielles

Association Mémoires Plurielles
پیشنهاد شده توسطAssociation Mémoires Plurielles

مخاطبان

عموم مردمافراد بدون تابعیت, پناهجو, پناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت موقت, ذینفعان حفاظت فرعی
سطح فرانسویA1, A2, B1, B2, C1, C2

قیمت

رایگان

مقررات

مجوزاقامت یا ریسیپسی داشته باشید
قرارداد ادغام جمهوری خواهان را امضا کرده و دوره های OFII را تکمیل کرده باشید

تاریخچه مهاجرت ها در منطقه Centre-Val de Loire را کشف کنید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

Mémoires Plurielles دو نمایشگاه "مروری تاریخی از مهاجرت ها" و "مهاجرت برای زنان" را برای گروه های تازه وارد شما که قرارداد ادغام جمهوری خواهان (CIR) را امضا کرده اند ارائه می دهد. این تور توسط انجمن هدایت می شود.

چرا جالب است؟

Mémoires Plurielles مستقیماً در محل شما کار می کند.

از طریق این دو نمایشگاه، مردم تازه وارد به سهم جمعیت های مهاجر در تاریخ کشور پی می برند تا بتوانند خود بخشی از امتداد این تاریخ طولانی باشند و به آنها نشان دهند که مسیر آنها مسیر بسیاری از افراد قبل از آنهاست.

در طول این بازدید، عموم مردم لحظات مهمی در تاریخ در مورد مهاجرت را کشف می کنند. همچنین سهم مهاجرت در جامعه کنونی ما را روشن می کنند.

در پایان بازدید، با شرکت کنندگان در مورد تاریخ مهاجرت خود بحث خواهیم کرد و در عین حال آنها را در بحث شفاهی پیرامون موضوعی که در طول بازدید انتخاب شده است، درگیر خواهیم کرد.

چطور انجام دهید ؟

با انجمن Mémoires Plurielles تماس بگیرید:

بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
a mugniera mugnierمدیر
association mémoires pluriellesassociation mémoires pluriellesمترجم
niknameniknameمترجم
ammar bazzaziammar bazzaziمترجم
olga b.olga b.مترجم
rezgar-bapirirezgar-bapiriمترجم
noornoorمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم