آموزش یا شغل پیدا کنید
با E2C Yonne

آموزش یا شغل پیدا کنید

با 
E2C Yonne

آخرین آپدیت و بروزرسانی12 janv. 2023

این چه است؟

مکتب شانس دوم ( E2C - École de la 2e Chance) مدرسه شانس دوم (E2C) از جوانان 16 تا 30 ساله پذیرای می کند که مایلند پروژه حرفه ای خود را تعریف، آموزش و یا کار پیدا کنند.

این دوره به شما امکان می دهد وضعیت "کارآموز در آموزش حرفه ای" و مزد دریافت کنید.

این همه برای کیست ؟

مهم !

اجازه اقامت یا récépissé

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 30 سالها
مدت

تا 1 سال

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

89 - Yonne

مهم !

اجازه اقامت یا récépissé

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 30 سالها
مدت

تا 1 سال

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

89 - Yonne

چرا این جالب است؟

پیگیری و پشتیبانی فردی

E2C پشتیبانی و پیگیری فردی را ارائه می دهد که با نیازهای جوانان حمایت شده سازگار است

پروژه حرفه ای خود را بسازید

کشف و تایید پروژه های حرفه ای شما به لطف برنامه های مطالعه کار (Alternance) و ارتقاء دانش بنیادی.

آمادگی برای کار

این آموزش به شما امکان می دهد برای دنیای حرفه ای آماده و مستقل شوید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

درخواست های خود انگیز (Candidatures spontanées)

برای پیوستن به E2C، برای اطلاع از تاریخ های شروع بعدی و درخواست با ما تماس بگیرید:

  • ایمیل: contact@e2C98.fr
  • تلفن: 03.86.35.95.81
یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Ligue de L'Enseignement BFC

Ligue de L'Enseignement BFC