Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با La Ligue de l'Enseignement

La Ligue de l'enseignement de l'Isère
پیشنهاد شده توسطLa Ligue de l'enseignement de l'Isère

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

کجاست ؟

در گردش با پناهندگان شرکت کنید

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

لیگ آموزشی Isère فعالیت های ورزشی و فرهنگی را به پناهندگان ارائه می دهد. ما گردش های گاه-گاه به موزه ها، سینما یا حتی به کوه ها ترتیب می دهیم. لیگ آموزشی Isère همچنین در حال ایجاد کارگاه های فرهنگی یا ورزشی طولانی مدت با جلسات هفتگی (کارگاه رقص، کارگاه رسامی کارتون، کارگاه هنر خیابانی، کارگاه موسیقی) است. شما هم می توانید به عنوان یک داوطلب شرکت کنید!

چرا جالب است؟

ترویج پذیرش و ادغام پناهندگان از طریق دسترسی به ورزش و فرهنگ، با تاکید بر رویارویی با جامعه میزبان.

برنامه این است که با شرکت کنندگان اوقات آرامش و قطع ارتباط با رویه های اداری مشخص شده است ارائه دهیم و در نتیجه تشویق به ادغام از طریق تمرین زبان و کشف فعالیت های ورزشی، فرهنگی و میراث شهری که در آن ساکن شده اند، شود.

این فعالیت‌ها همیشه لیگ آموزشی و رله‌های اجتماعی همراهی‌ می‌شوند تا روابط اعتماد را خارج از زمان حمایت اجتماعی تقویت کنند. این به نفع مددکاران اجتماعی نیز هست.

چطور انجام دهید ؟

لیگ آموزشی به داوطلبان برای همراهی در گردش ها نیاز دارد.

برای هر گونه اطلاعات، لطفا با Miranda SHUSTERMAN تماس بگیرید: mshusterman@laligue38.org

خوب است بدانید: همچنین به دنبال یک نفر در بخش خدمات شهروندی برای پشتیبانی از هماهنگی پروژه هستیم.

مطالب مرتبط

بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

a mugniera mugnierمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
nounouمترجم
youyouمترجم
niknameniknameمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
test scpotest scpoمترجم
miranda-ligue38miranda-ligue38ویرایشگر