در گردش با پناهندگان شرکت کنید
با La Ligue de l'Enseignement

در گردش با پناهندگان شرکت کنید

با 
La Ligue de l'Enseignement

آخرین آپدیت و بروزرسانی24 oct. 2022

این چه است؟

لیگ آموزشی Isère فعالیت های ورزشی و فرهنگی را به پناهندگان ارائه می دهد. ما گردش های گاه-گاه به موزه ها، سینما یا حتی به کوه ها ترتیب می دهیم. لیگ آموزشی Isère همچنین در حال ایجاد کارگاه های فرهنگی یا ورزشی طولانی مدت با جلسات هفتگی (کارگاه رقص، کارگاه رسامی کارتون، کارگاه هنر خیابانی، کارگاه موسیقی) است. شما هم می توانید به عنوان یک داوطلب شرکت کنید!

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

چرا این جالب است؟

زندگی مشترک را ترویج دهید

ترویج پذیرش و ادغام پناهندگان از طریق دسترسی به ورزش و فرهنگ، با تاکید بر رویارویی با جامعه میزبان.

در اوقات مفرح شرکت کنید

برنامه این است که با شرکت کنندگان اوقات آرامش و قطع ارتباط با رویه های اداری مشخص شده است ارائه دهیم و در نتیجه تشویق به ادغام از طریق تمرین زبان و کشف فعالیت های ورزشی، فرهنگی و میراث شهری که در آن ساکن شده اند، شود.

فعالیت های نظارت شده

این فعالیت‌ها همیشه لیگ آموزشی و رله‌های اجتماعی همراهی‌ می‌شوند تا روابط اعتماد را خارج از زمان حمایت اجتماعی تقویت کنند. این به نفع مددکاران اجتماعی نیز هست.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

تماس برای داوطلب شدن

لیگ آموزشی به داوطلبان برای همراهی در گردش ها نیاز دارد.

برای هر گونه اطلاعات، لطفا با Miranda SHUSTERMAN تماس بگیرید: mshusterman@laligue38.org

خوب است بدانید: همچنین به دنبال یک نفر در بخش خدمات شهروندی برای پشتیبانی از هماهنگی پروژه هستیم.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
La Ligue de l'enseignement de l'Isère

La Ligue de l'enseignement de l'Isère