Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Plateforme Linguistique de Saint-Priest

Centre socio-culturel La Carnière
پیشنهاد شده توسطCentre socio-culturel La Carnière

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA1, A2, B1, B2

قیمت

رایگان

در دسترس بودن درخواست شد

مدت تعهدحداکثر 10 ماه

کجاست ؟

یادگیری زبان فرانسوی (همه سطوح)

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

اینها سه مراکز اجتماعی هستند که با هدایت آنها به سمت آموزش زبان مناسب (در ارتباط با پروژه حرفه ای یا شخصی) از ساکنان Saint-Priest در یادگیری زبان فرانسوی حمایت می کنند.

چرا جالب است؟

یادگیری زبان فرانسوی بر اساس سطح (CEFR).

با شرکت در دوره های زبان فرانسوی با افراد جدیدی از کشورهای مختلف و فرهنگ های مختلف آشنا خواهید شد. این به شما امکان می دهد پیوند ایجاد کنید و تبادل نظر کنید.

شرکت در فعالیت های مراکز اجتماعی برای صحبت کردن به زبان فرانسوی در زمینه های مختلف (ورزش، اوقات فراغت، بازدید، گردش های خانوادگی و غیره).

شما می توانید با داوطلب شدن بخشی از مرکز اجتماعی باشید. این به شما امکان می دهد:

  • توسعه مهارت های شفاهی،
  • ارزش های مشترک مانند همبستگی و کمک متقابل،
  • انتقال دانش...

رهنمایی افراد به سمت شرکای ادغام حرفه ای به منظور دسترسی به آموزش حرفه ای.

چطور انجام دهید ؟

برای تعیین وقت تشخیص زبانی با یکی از سه مراکز تماس بگیرید: 04.78.20.61.97 / 04.78.21.55.56 / 04.78.20.40.44

بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

a mugniera mugnierمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
niknameniknameمترجم
olga b.olga b.مترجم
noornoorمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
mariammariamمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
carnierecarniereویرایشگر