Panneau de gestion des cookies

اطلاعات مهم

با SAMA For All

SAMA For All
پیشنهاد شده توسطSAMA For All

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA2, B1

قیمت

رایگان

در دسترس بودن درخواست شد

مدت تعهد6 و 10 ماه بین

کجاست ؟

آموزش در رشته هنر و فرهنگ

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

آموزش رایگان 6 تا 10 ماهه برای فراگیری حرفه های فرهنگی با:

  • دوره های فرانسوی با موضوع هنری،
  • دوره های کارآموزی برای یادگیری میانجی گری فرهنگی،
  • جلسات با متخصصان برای یافتن کار آسان پس از آموزش.

این آموزش با مشارکت Musée d'Orsay و Musée de l'Orangerie انجام می شود.

خوب است بدانید: SAMA For All انجمنی است که از سال 2017 مشارکت اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای پناهندگان و مهاجران را ترویج می دهد. SAMA با مؤسسات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی همکاری می کند. هدف آن تغییر دیدگاه و تغییر تصور از پناهندگان است.

چرا جالب است؟

برنامه آموزشی 2 سطح ارائه می دهد:

> کشف فرهنگی:

o بازدید و آشنایی با میانجی گری فرهنگی

o دوره مقدماتی فنون میانجیگری

> ادغام حرفه ای:

o سازماندهی جلسات با متخصصان موزه

o مشاغل فصلی/تعطیلات نمایشگاهی

o شرکت در "شب کوریوز شب موزه ها"

این آموزش پیش صلاحیتی است و به شرکت کنندگان کمک می کند تا پس از شرکت در آن شغل پیدا کنند.

Musée d'Orsay و Musée de l'Orangerie در این آموزش شریک هستند و می توانند از شرکت کنندگان استقبال کنند.

برای پیشرفت در بخش حرفه ای فرهنگ:

  • دوره های حرفه ای فرانسوی در موضوع هنر و فرهنگ A2/B1 با معلمان زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی،
  • کار بر روی مهارت های نوشتاری و شفاهی،
  • مطالعه گرامر و واژگان در موضوع هنری و در زمینه های خاص حرفه ای.

هر یادگیرنده برای بهبود بیان شفاهی، سخنرانی در جمع و اعتماد به نفس با یک داوطلب در تماس میباشد.

همه با یک برنامه کاری دقیق سازماندهی شده است.

به عنوان مثال کارگاه های بیان بدن، ترکیبی از رقص و تئاتر.

چطور انجام دهید ؟

آیا به هنر و فرهنگ علاقه دارید؟

با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید: contact@samaforall.org

بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
niknameniknameمترجم
nawal ghandournawal ghandourمترجم
noornoorمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
olga b.olga b.مترجم
dadandadanمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
olena358olena358مترجم
lucie_samaforalllucie_samaforallویرایشگر