در ادغام حرفه خود کمک شوید
با Job academy - réfugiés

در ادغام حرفه خود کمک شوید

با 
Job academy - réfugiés

آخرین آپدیت و بروزرسانی21 juil. 2022

این چه است؟

هدف این برنامه برای پناهندگان :

  • کشف دنیای تجارت، شرکتها، مهارت ها و الزامات زندگی حرفه ای در فرانسه،
  • یادگیری روش های استخدام و ابزارهای دیجیتال،
  • تقویت تسلط بر زبان برای بیان خود در شرکت (روابط در داخل گروه مدیریتی : روابط با رؤسا و همکاران و غیره)
  • شمول جمعی بر اساس فرهنگ و ورزش.

این پشتیبانی بر اساس موارد زیر ساخته شده است:

  • کارگاه های گروهی برای ترویج پویایی گروه و شکستن انزوا،
  • پیگیری فردی برای انطباق با نیازهای هر فرد همراه.

این همه برای کیست ؟

مهم !

اجازه اقامت و امضا کننده CIR/CAI

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

25 - Doubs

مهم !

اجازه اقامت و امضا کننده CIR/CAI

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

25 - Doubs

چرا این جالب است؟

فرصتی برای توسعه شبکه حرفه ای خود

شما قادر خواهید بود با کارمندان شرکت ملاقات کنید و بازار کار فرانسه را درک کنید.

به یک گروه بپیوندید و فعالیت هایی را انجام دهید

شرکت در کارگاه های جمعی، ملاقات با افراد دیگری که در شرایط مشابه هستند، ایجاد یک گروه همبستگی، انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی

سطح زبان فرانسوی خود را ارتقا دهید

این برنامه تقویت زبان را برای بیان بهتر خود در تجارت ارائه می دهد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با FACE Grand Besanson تماس بگیرید

خانم ام بارک : c.mbarek@fondationface.org / 06 15 32 55 32

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Fondation FACE

Fondation FACE