Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Job academy - réfugiés

Fondation FACE
پیشنهاد شده توسطFondation FACE

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA2

قیمت

رایگان

کجاست ؟

در ادغام حرفه خود کمک شوید

به روز شده il y a 2 ans

این چیست؟

هدف این برنامه برای پناهندگان :

  • کشف دنیای تجارت، شرکتها، مهارت ها و الزامات زندگی حرفه ای در فرانسه،
  • یادگیری روش های استخدام و ابزارهای دیجیتال،
  • تقویت تسلط بر زبان برای بیان خود در شرکت (روابط در داخل گروه مدیریتی : روابط با رؤسا و همکاران و غیره)
  • شمول جمعی بر اساس فرهنگ و ورزش.

این پشتیبانی بر اساس موارد زیر ساخته شده است:

  • کارگاه های گروهی برای ترویج پویایی گروه و شکستن انزوا،
  • پیگیری فردی برای انطباق با نیازهای هر فرد همراه.

چرا جالب است؟

شما قادر خواهید بود با کارمندان شرکت ملاقات کنید و بازار کار فرانسه را درک کنید.

شرکت در کارگاه های جمعی، ملاقات با افراد دیگری که در شرایط مشابه هستند، ایجاد یک گروه همبستگی، انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی

این برنامه تقویت زبان را برای بیان بهتر خود در تجارت ارائه می دهد.

چطور انجام دهید ؟

خانم ام بارک : c.mbarek@fondationface.org / 06 15 32 55 32

بالای صفحه

12 مشارکت کنندگان بسیج شده

fatma bouhejbafatma bouhejbaمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
youyouمترجم
noornoorمترجم
olga b.olga b.مترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
fabricefabriceمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
tanguyfacetanguyfaceویرایشگر