برای کرایه بدون پرداخت همراهی دریافت کنید
با Adil 21

برای کرایه بدون پرداخت همراهی دریافت کنید

با 
Adil 21

آخرین آپدیت و بروزرسانی20 janv. 2022

این چه است؟

Adil 21 به خانواده هایی که با مشکلات مالی مربوط به محل اقامت خود مواجه می شوند کمک می کند تا راه حل های قانونی متناسب با شرایط خود را بیابند و آنها را به شرکای خود ارجاع می کند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

رایگان است

پشتیبانی ارائه شده توسط Adil 21 کاملا رایگان است.

شما همراهی میشوید

مشاوران Adil 21 شما را همراهی می کنند و با توجه به نیاز شما به شرکای خود ارجاع می کنند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

از دفاتر ما دیدن فرمایید

می توانید با شماره تلفن 03.80.66.28.88 با ما تماس بگیرید

*دیژون Dijon

4 Rue Paul CABET

* آکسون Auxonne

Maison du projet - 22, Rue Thiers - 1er lundi de chaque mois (13h30-16h30)

- اولین دوشنبه هر ماه (1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر)

*بیون Beaune

Maison des Associations - Rue Poterne

- جمعه اول و سوم هر ماه (1:30 بعد از ظهر تا 16:00 بعد از ظهر)

* Chatillon sur Seine

Centre Socio-Culturel - 11 Rue Albert Camus

- چهارمین سه‌شنبه هر ماه (1:30 بعد از ظهر تا 16:00 بعد از ظهر)

* Chenove

Maison du Droit et de la Justice - 8 rue des clématites

- اولین پنجشنبه هر ماه (9:00 صبح تا 11:45)

* Is sur Tille

Maison de l'emploi - Place du Général Leclerc

- دومین دوشنبه هر ماه (2 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر)

* مونتبارد Montbard

Centre Communal d'Action Sociale - 3 Passage Anatole France

- دومین پنجشنبه هر ماه (2 بعد از ظهر تا 16 بعد از ظهر)

* کویتیگنی Quetigny

Centre Communal d'Action Sociale - 3 Passage Anatole France

- دومین سه‌شنبه هر ماه (2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر)

* سالیو Saulieu

Centre social - 5 Rue tour des fosses

- سومین پنجشنبه هر ماه (1:45 بعد از ظهر تا 16:15 بعد از ظهر)

پیدا کردن یک فرد تماس:

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Adil 21

Adil 21