آموزش زبان پیدا کنید
با la cartographie nationale des Carif-Oref

آموزش زبان پیدا کنید

با 
la cartographie nationale des Carif-Oref

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی16 juil. 2021

این چه است؟

نقشه برداری ملی پیشنهاد آموزش زبان برای تازه واردان و پناهندگان توسط شبکه Carif-Oref ارائه میدهد. این به شما امکان می دهد دوره های آموزشی فرانسوی را در نزدیکی خود را پیدا کنید تا سطح زبان فرانسوی خود را ارتقا دهید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
Réfugié
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
منطقه اقدام

کل فرانسه

مخاطبان مشخص
Réfugié
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
منطقه اقدام

کل فرانسه

چرا این جالب است؟

آموزش زبان را در نزدیکی خود پیدا کنید

این نقشه برداری به شما امکان می دهد دوره های فرانسوی را در نزدیکی خود به راحتی پیدا کنید. جستجوی شخصی بر روی نقشه به شما امکان می دهد با انتخاب منطقه و سپس شهر خود ، بودجه یا سطح زبان فرانسوی خود نتایج را فیلتر کنید.

سطح زبان فرانسوی خود را ارتقا دهید

این دوره های زبان به شما امکان می دهد سطح زبان فرانسوی خود را به ویژه در موارد زیر ارتقا دهید:

- انجام دادن مراحل اداری

- پیدا کردن کار،

- شرکت نمودن در آزمون ها و مدارک زبان فرانسوی ...

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

آموزش خود را در روی نقشه ملی بیابید

برای یافتن آموزش با نقشه برداری ملی Cari-Oref ، به سایت آنها بروید: https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html#about

این نقشه برداری به شما امکان می دهد دوره های فرانسوی را در نزدیکی خود به راحتی پیدا کنید. با انتخاب منطقه و سپس شهر خود ، بودجه یا سطح زبان فرانسوی خود می توانید نتایج را فیلتر کنید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
18 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Réseau des Carif-Oref
Réseau des Carif-Oref

Partenaires

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)
Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)

Responsable

Réseau des Carif-Oref

Réseau des Carif-Oref

Partenaires

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)

Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité (DIAN)