در مراحل اداری خود همراهی شوید
با ADATE

در مراحل اداری خود همراهی شوید

با 
ADATE

آخرین آپدیت و بروزرسانی9 juin 2021

این چه است؟

Adate انجمنی است که ماموریت آن استقبال، راهنمایی و حمایت از شما در مراحل قضایی شما است.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 16 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 16 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

چرا این جالب است؟

در مراحل دستیابی به حقوق همراهی شوید

یک متخصص به شما کمک می کند تا وضعیت خود را منظم کنید.

در تنظیم نامه های اداری خود کمک شوید

یک متخصص می تواند به شما در درک و نوشتن نامه های اداری، ایجاد حساب های آنلاین، استفاده از پلتفرم های دیجیتال یا تکمیل فرم ها کمک کند.

از حقوق پناهندگی در فرانسه مطلع شوید

وکلا می توانند اطلاعاتی را در زمینه های زیر در اختیار شما قرار دهند: ورود به فرانسه، اقامت، حمایت اجتماعی، اتحاد مجدد خانواده، دسترسی به تابعیت فرانسوی، پناهندگی ، جدایی.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

تماس با خط تلفن اختصاصی به پناهندگان

یک خط تلفن برای اطلاعات حقوقی در مورد حقوق خارجیان از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 12:30 ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر، به جز بعد ازظهر چهارشنبه ، در 04.76.44.51.85 ارائه می شود.

تماس با خط تلفن ویژه برای افراد همراهی کننده

یک خط تلفن تلفن اختصاصی به متخصصان در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 2 بعدازظهر تا 5 عصر در 04.58.17.64.83.83 ارائه می شود

آدرس های ADATE در Grenoble

  • Maison des Habitants le Patio

97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble

جمعه ها از ساعت 9 صبح تا 12 چاشت با تعیین وقت قبلی: 04.76.22.92.10

  • Maison des Habitants de Prémol

Quartier village Olympique - 7, rue Henri Duhamel

دوشنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر جهت تعیین وقت قبلی: 04.76.09.00.28

  • Maison des Habitants des Baladins

31, place des Géants 38100 Grenoble

  • سه شنبه آخر هر ماه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر. با تعیین وقت قبلی: 04.76.33.35.03
  • Maison des Habitants Anatole France

68 BIS Rue Anatole France 38100 Grenoble

  • 1 جمعه در ماه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر با تعیین وقت قبلی: 04.76.20.53.90.90
یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
ADATE

ADATE