حقوق خود را بدانید
با CIDFF21

حقوق خود را بدانید

با 
CIDFF21

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی30 avr. 2021

این چه است؟

این دفاتر پذیرش حقوقی رایگان و محرمانه در زمینه های زیر است:

  • قانون خارجیان (اقامت ، پناهندگی) ،
  • قانون خانواده،
  • قانون کار.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

حقوق خود را بدانید

در مورد حقوق خود و روشهای اداری در قانون خارجیان/ بیگانگان (اقامت ، پناهندگی) ، قانون خانواده و قانون کار اطلاعات کسب نمایید.

در مورد امور اداری راهنمایی شوید

در روند مشاوره حقوقی ، در زمینه اجرای مراحل اداری به شما کمک و راهنمایی میشود.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

قرار گذاشتن

برای تعیین قرار ملاقات ، لازم است با شماره 03.80.48.90.28 با ما تماس بگیرید

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
CIDFF

CIDFF