پروژه زندگی خود را به عنوان یک زن تازه وارد شده بسازید
با OPERATION'ELLES

پروژه زندگی خود را به عنوان یک زن تازه وارد شده بسازید

با 
OPERATION'ELLES

آخرین آپدیت و بروزرسانی21 juil. 2022

این چه است؟

پشتیبانی فردی (2 مصاحبه) و جمعی (کارگاه های 3 روزه) ویژه زنان خارجی تازه وارد شده.

هدف این است که زنان بتوانند همزمان با کسب دانش بهتر از فضای اجتماعی ، حقوقی و اقتصادی فرانسه ، یک کار اجتماعی و حرفه ای پایدار ، مطابق با تجربه به دست داشته خود در خارج از کشور ایجاد کنند.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

مهم !

زنان خارجی و / یا تازه وارد

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

15 روز - 1 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

مهم !

زنان خارجی و / یا تازه وارد

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

15 روز - 1 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

نقاط قوت و مهارت خود را بشناسید تا بتوانید آنها را ارتقا دهید

این کارگاه های گروهی به شما کمک می کند مهارت های خود را بشناسید تا آنها را در روند جستجوی کار خود ارتقا دهید.

پروژه اجتماعی-حرفه ای خود را بسازید

در طول این کارگاه ها ، شما قادر خواهید بود:

- انتخابهای حرفه ای خود را شناسایی و گسترش دهید و برای استخدام مجدد آماده شوید

- با تأمل در محدودیت های زندگی شخصی و شغلی خود ، چگونگی سازماندهی خود را دوباره تصور کنید

جویا شدن

این کارگاه ها به شما امکان می دهد:

- در مورد اصل برابری جنسیتی ، برابری شغلی ، معیارهای تبعیض بیاموزید

- اطلاعات مربوط به اشتغال و ادغام حرفه ای را در منطقه خود را پیدا کنید

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

تاریخ و ثبت نام

تاریخ کارگاه های بعدی و تماس 7 CIDFF در منطقه PACA که این دستگاه را ارائه می دهند را در اینجا پیدا خواهید کرد.

برای ثبت نام با CIDFF در منطقه خود تماس بگیرید (نقشه زیر را ببینید).

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
FR-CIDFF PACA

FR-CIDFF PACA