با مدافع حقوق ملاقات کنید
با CDAD 21

با مدافع حقوق ملاقات کنید

با 
CDAD 21

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی17 sept. 2021

این چه است؟

پس از آگاهی از وضعیت خود، نمایندگان مدافع حقوق به شما در مورد حقوق شما معلومات می دهند، در مراحل ادارای شما به شما کمک می کنند و در صورت لزوم شما را به ساختاری هدایت می کنند که بهتر می تواند به شما کمک کند. به طور مثال ، نمایندگان مدافع می توانند با خدمات یک اداره تماس گرفته و راه حلی مناسبی برای رفع مشکلات شما ارائه دهند. آنها همچنین می توانند دادرسی برای مشکل شما آغاز کنند.

نمایندگان مدافع می توانند در موارد زیر به شما کمک کنند:

  • مشکلات در روابط با خدمات عمومی دارید ؛
  • حقوق کودک رعایت نمی شود ؛
  • شما مورد تبعیض قرار گرفته اید

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

قابل دسترسی برای همه بدون شرط محل سکونت

دسترسی به قانون به همه مخاطبان اعم از جوان یا پیر با یا بیدون خانه مربوط می شود.

این همه رایگان است

دسترسی به قانون برای همه رایگان است.

محرمانه است

هر چیزی که در طول مشاوره میگویید محرمانه خواهد ماند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما تماس بگیرید

برای اطلاع از نحوه دسترسی به قانون، با تماس بگیرید

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
5 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Conseil Départemental d'Accès au Droit
Conseil Départemental d'Accès au Droit

Partenaires

Défenseur des droits
Défenseur des droits

Responsable

Conseil Départemental d'Accès au Droit

Conseil Départemental d'Accès au Droit

Partenaires

Défenseur des droits

Défenseur des droits