تضمین راه اندازی شرکت یا انجمن شما
با SINGA Paris

تضمین راه اندازی شرکت یا انجمن شما

با 
SINGA Paris

آخرین آپدیت و بروزرسانی19 juil. 2022

این چه است؟

انکوباتور SINGA Paris به شما کمک می کند تا راه اندازی پروژه خود را ایمن و تسهیل کنید: وضعیت قانونی آن را انتخاب کنید، یک نمونه اولیه راه اندازی کنید یا یک سرویس را آزمایش کنید، اولین مشتریان را جذب کنید، یک جامعه را توسعه دهید... با تسهیل جلسات بین فرهنگی با موضوع کارآفرینی SINGA در تلاش است تا جامعه را فراگیرتر سازد.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

75 - Paris

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

75 - Paris

چرا این جالب است؟

برای همراهی

برنامه انکوباتور از مزایای زیر بهره مند می شوید:

- پیگیری انفرادی با یک مسئول پشتیبانی و همراهی.

با یک مربی با تجربه در زمینه کاری خود پیگیری کنید.

برای پویایی جمعی

این دوره عبارت است از:

- آموزش جمعی در مورد موضوعات انتخاب شده با هم.

- کارگاه های هوش جمعی

- دسترسی به فضای همکاری فراگیر: کیواندا (خارج از دوره کووید).

گسترش شبکه خود

در این دوره :

- دید و فرصت های شبکه

- جلسات با کارشناسان با توجه به نیاز من.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

معیارهای پذیرش را بررسی کنید

- من ذینفع از حمایت بین المللی هستم.

- حداقل سطح B2 در زبان انگلیسی یا فرانسه دارم.

توجه داشته باشید که انتخاب شرکت کنندگان در در این دوره incubation توسط هیئت داوران انجام می شود.

من با انکوباتور SINGA Paris تماس بگیرید

فردی که باید با آن تماس بگیرید، فهراد Fahrad است ، برای او ایمیل می بفرسید : fahrad@singa.fr یا با شماره 07.60.39.88.35 تماس بگیرید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Singa Paris
Singa Paris

Partenaires

The Human Safety Net
The Human Safety Net
CitésLab
CitésLab

Responsable

Singa Paris

Singa Paris

Partenaires

The Human Safety Net

The Human Safety Net

CitésLab

CitésLab