Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با SINGA Paris

Singa Paris
پیشنهاد شده توسطSinga Paris

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

به انجمن SINGA بپیوندید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

یک جنبش بین المللی شهروندانی که از طریق چندین اقدام بین افراد تازه وارد (پناهندگان و پناهجویان) و افراد محلی در جامعه میزبان پیوند ایجاد می کند:

  • حمایت از کارآفرینی
  • کارگاه زبان (نوشتن، مکالمه...)
  • راه حل های میزبانی
  • فعالیت های فرهنگی و ورزشی

هدف تشویق برخوردها و توسعه شبکه اجتماعی و حرفه ای همه است.

چرا جالب است؟

بسته به خواسته ها، توانایی ها و خلاقیت شما، چندین ماموریت و تعهد ممکن است.

تیم SINGA با توجه به خواسته ها و توانایی های شما ماموریت های تأثیرگذار را به شما ارائه می دهد.

تیم SINGA از شما در توسعه کارگاه های جامع و بین فرهنگی پشتیبانی می کند.

چطور انجام دهید ؟

برای به اشتراک گذاشتن خواسته ها و در دسترس بودن خود به contact@singa.fr بنویسید.
ما با هم دوره ای را پیدا خواهیم کرد که مناسب شما باشد.

تمام اطلاعات مربوط به فعالیت های ما و جامعه ما به طور مرتب در گروه فیس بوک SINGA Paris ، صفحه اینستاگرام ما @Singaparis و وب سایت ما به روز می شود.

بالای صفحه

14 مشارکت کنندگان بسیج شده

claudia mclaudia mمدیر
hugo stéphanhugo stéphanمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
olga b.olga b.مترجم
nounouمترجم
noornoorمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
hichamhichamمترجم
abrhamabrhamمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
singa idfsinga idfویرایشگر