Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با L'école de la 2ème Chance de Côte-d'Or

Ligue de L'Enseignement BFC
پیشنهاد شده توسطLigue de L'Enseignement BFC

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA2

قیمت

رایگان

کجاست ؟

آموزش های پرداخت شده برای یافتن شغل

به روز شده рік тому

این چیست؟

L’École de la 2eme Chance 21، افراد 18 تا 30 ساله را که در جستجوی کار اند و سیستم مدرسه را با مدرک تحصیلی کم یا بدون مدرک ترک کرده اند، همراهی می کند.

این دستگاه به شما کمک می کند:

  • پروژه حرفه ای خود را بسازید،
  • آموزش های عمومی و مهارت‌های حرفه‌ای را از طریق یک برنامه مطالعه -کار به دست آورید،
  • یک آموزش که واجد شرایط آن هستید ویا یا یک شغل پیدا کنید.

در Côte-d'Or، l’École de la 2eme توسط اتحادیه آموزش پشتیبانی می شود.

جلسات خاص فرانسوی به عنوان زبان خارجی (FLE) هر ساله امکان ادغام غیر فرانسوی زبانان را فراهم می کند.

چرا جالب است؟

هر کارآموز از پشتیبانی فردی با مرجع دوره برای ایجاد مسیر شغلی بهره مند میشود.

انجام کارآموزی در شرکت ها به شما امکان می دهد با حرفه های جدید آشنا شوید، زمینه کار را در فرانسه کشف کنید و پروژه حرفه ای هر کارآموز را تأیید کنید.

جلسات FLE به کارآموزان غیر فرانسوی زبان اجازه می دهد تا در زبان فرانسوی پیشرفت کنند. اقدامات متعدد فرهنگی یا ورزشی نیز این امکان را به کارآموزان می دهد تا در پروژه های مختلف شرکت کنند و با افراد جدید ملاقات کنند.

چطور انجام دهید ؟

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید => https://v2-cotedor.sioucs.net/saisie-candidature/formulaire

بالای صفحه

17 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
olga b.olga b.مترجم
noornoorمترجم
issamissamمترجم
mariammariamمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
niknameniknameمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
hichamhichamمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
e2c chevignye2c chevignyویرایشگر
e2c89e2c89ویرایشگر
john14john14مترجم
saifsaifمترجم
ekaekaمترجم
ammar bazzaziammar bazzaziمترجم