جریمه ها و قرض های پرداخت نشده خود را مدیریت کنید
با PIMMS

جریمه ها و قرض های پرداخت نشده خود را مدیریت کنید

با 
PIMMS

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی26 juil. 2021

این چه است؟

PIMMS می تواند به شما در مورد پرداخت قروض و جریمه ها تا جایکه امکان دارد کمک کند ، جریمه های ترانسپورت، قرض های گاز و برق و...

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

در تنظیم پرداخت با شما همکاری میشود

PIMMS می تواند به شما کمک کند تا جریمه ها و قرض های خود را به طور اقساط طی چند ماه پرداخت نمایید.

شما را به خدمات مربوط راهنمایی می کند

PIMMS می تواند شما را به خدمات مدیریت بودجه یا امثالهم راهنمایی کند، که به شما امکان می دهد مصارف خود را کاهش دهید تا میزان فاکتور خود را به حداقل رسانید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما ملاقات کنید!

در یکی از شعبه های شهر دیژون و حومه های آن با ما ملاقات کنید (نقشه زیر را ببینید):

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Pimms Médiation Dijon

Pimms Médiation Dijon