کمک شدن در امور اداری
با PIMMS

کمک شدن در امور اداری

با 
PIMMS

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی15 mars 2021

این چه است؟

PIMMS خدمات نویسنده عمومی را به شما ارائه می دهد این کمک شامل نوشتن نامه های مختلف در امور اداری، روزرسانی Pôle Emploi، تبلیغات سه ماهه به (déclaration trimestrielle à la CAF) CAF ایجاد ایمیل آدرس و غیره می باشد

نویسنده عمومی همچنین به شما کمک میکند نامه دریافتی را درک نمایید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

کمک شدن در نوشتن نامه ها

یک نویسنده عمومی به شما کمک می کند نامه های خود را به زبان فرانسوی بنویسید.

در مورد مراحل اداری کمک بگیرید

ما می توانیم در مراحل اداری شما مثلاً به روزرسانی Pôle Emploi ، اعلامیه سه ماهه CAF و غیره به شما کمک کنیم.

دانستن نامه خود

شما این فرصت را دارید آن نامه هایی که درک محتوای آن برای شما دشوار است برای یک خواننده عمومی برده تا برای شما توضیح دهد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما دیدار نمایید

در یکی از شعبات شهر Dijon و یا حومه آن مراجعه نمایید (به نقشه زیر مراجعه نمایید ).

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Pimms Médiation Dijon

Pimms Médiation Dijon