Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با Permanence d'accueil

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
پیشنهاد شده توسطSECOURS POPULAIRE FRANCAIS

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

کجاست ؟

استقبال و راهنمایی شوید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

داوطلبان استقبال کننده از Securs populaire Permanence که برای همه باز است ، ضمن احترام به کرامت انسانی ، گوش دادن ، کمک های اضطراری (غذا و سایر موارد ) ، راهنمایی و پشتیبانی را ارائه می دهند.

چرا جالب است؟

اگر شما نیاز به صحبت کردن یا گفتگو دارید در اینجا همیشه شخصی را پیدا خواهید کرد که به شما گوش دهد.

داوطلبان می توانند شما را به خدمات انجمن های شریکمان هدایت کنند که میتوان نیازهای شما را برآورده کنند.

غذا یا مواد بهداشتی ، می توانید از کمک های اضطراری بهره مند شوید.

چطور انجام دهید ؟

با نزدیکترین دفتر به خود تماس بگیرید (به نقشه زیر مراجعه کنید).

Dijon

دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 1 بعدازظهر و 2 بعد از ظهر تا 4:30 عصر

BEAUNE

پذیرایی : دوشنبه صبح از ساعت 9 صبح تا 11 ، چهارشنبه از ساعت 14 تا 5.30 عصر .

CHENOVE

پذیرایی دوشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر.

CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR

پذیرایی هر دوشنبه و پنجشنبه.

GENLIS

پذیرایی هر سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا 5 عصر.

IS-SUR-TILLE
عصر پذیرایی سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه از ساعت 14 تا 4 بعد از ظهر

QUETIGNY

پذیرایی روزهای سه شنبه و جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 11:30 صبح

SAULIEU

پذیرایی روزهای چهارشنبه اول و سوم هر ماه از ساعت 14 تا 4:30 بعد از ظهر.

VENAREY-LES-LAUMES

پذیرش هر دوشنبه بعد از ظهر از ساعت 3 تا 5 عصر و هر جمعه بعد از ظهر از ساعت 14 تا 5 عصر.

SEMUR-EN-AUXOIS

پذیرش هر چهارشنبه اول و سوم هر ماه از ساعت 14 تا 5 عصر.

بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

hugo stéphanhugo stéphanمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
olga b.olga b.مترجم
omar kokachomar kokachمترجم
noornoorمترجم
aman expertaman expertمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
mesomesoمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
anastasiaanastasiaمترجم
utilisateur_86598328utilisateur_86598328ویرایشگر