با قیمت نازل خرید نمایید
با Boutique solidarité

با قیمت نازل خرید نمایید

با 
Boutique solidarité

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی15 mars 2021

این چه است؟

ما لباس های نو و دست دوم ، محصولات فرهنگی و ... ارائه می دهیم و همچنان بازار لیلامی فروشی (سمساری) هم داریم!

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

محصولات را با هزینه کمتر(نازل) خریداری نمایید

محصولات ارائه شده با قیمت نازل نسبت به فروشگاه های عادی به فروش میرسد.

دسترسی به محصولات مختلف

مغازه ها لباس، ظروف ، محصولات فرهنگی و غیره می فروشند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

به فروشگاه همبستگی boutique de la solidarité بروید

دیژون DIJON

دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر.

BEAUNE

چهارشنبه ها از ساعت 14 تا 5.30 بعد از ظهر باز است.

QUETIGNY

سه شنبه و جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 11:30 صبح باز میباشد.

CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR

دوشنبه و پنجشنبه باز است.

IS-SUR-TILLE

اول چهارشنبه در ماه باز میباشد.

SAULIEU

چهارشنبه اول و سوم هر ماه از ساعت 2:00 تا 4:30 بعد از ظهر باز است.

VENAREY-LES-LAUMES

دوشنبه از ساعت 3 تا 5 عصر و جمعه از ساعت 2 تا 5 عصر باز میباشد.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS