فرانسوی بیاموزید
با موسسه خیریه ی Secours Populaire

فرانسوی بیاموزید

با 
موسسه خیریه ی Secours Populaire

آخرین آپدیت و بروزرسانی15 mars 2021

این چه است؟

درس های انفرادی برای آموزش زبان فرانسوی به سرعت خودتان.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

مطابق به سطح شما

افراد رضاکار (داوطلب) برنامه ها و تمرین های مختلف زبان فرانسوی را مطابق به سطح شما ارایه می نمایند.

دروس انفردی

این با شما کمک نموده تا سریعتر پیشرفت نموده و موارد خاصی را که شما نیاز به توجه دارید تعمیق بخشید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما به تماس شوید

شماره تماس ما 03 80 30 20 70

بیاید و با ما دیدار نمایید

آدرس ما، در اوقات کاری :

15 rue de la Brot.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
3 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS