زبان فرانسوی بیاموزید
با ZEKI

زبان فرانسوی بیاموزید

با 
ZEKI

آخرین آپدیت و بروزرسانی13 avr. 2021

این چه است؟

هدف انجمن ZEKI کمک ادغام آنعده کسانی است که تسلط کافی به زبان فرانسوی ندارند و می خواهند دانش ابتدائیه، به ویژه ریاضیات و دیجیتال را کسب نمایند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 16 سالها
مدت

نظر به مورد نیاز

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

33 - Gironde

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 16 سالها
مدت

نظر به مورد نیاز

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

33 - Gironde

چرا این جالب است؟

دوره های متناسب با نیازهای شما

دوره ها با توجه به نیازهای فرد سازگار می شوند.

دوره های سازگار و اختصاصی

آموزش به صورت جداگانه برای شما طراحی شده است.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با شماره 06.44.76.47.82 تماس بگیرید

برای آمدن به دفتر ما و ثبت نام ملاقات بگذارید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
ZEKI

ZEKI