در مورد سیاست های ادغام نظر خود را ارائه دهید
با CRPA BFC

در مورد سیاست های ادغام نظر خود را ارائه دهید

با 
CRPA BFC

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی19 oct. 2021

این چه است؟

شورای منطقه ای افراد مورد استقبال و حمایت ( Le Conseil Régional des Personnes Accueillies et accompagnées - CRPA) مردم را قادر می سازد تا نظریات خود را در مورد سیاست های عمومی ارائه دهند.

برای همه افرادی که قربانی محرومیت و تبعیض هستند باز است

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

مخاطبان مشخص

6 تا 12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

مخاطبان مشخص

6 تا 12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

با ما در میان بگذارید و ملاقات کنید

شورای منطقه ای افراد مورد استقبال و پشتیبانی (CRPA) فضایی برای بحث و گفتگو شهروندان و ارتباطات اجتماعی است.

می توانید در منطقه خود با افرادی که مورد استقبال و حمایت قرارگرفته اند ملاقات نمایید.

بهبود سیاست های پذیرش پناهندگان در فرانسه

شورای منطقه ای افراد مورد استقبال و پشتیبانی (CRPA) از افراد که در شرایط دشوار و محروم زندگی می کنند، که در تصمیم گیری و ارزیابی سیاست های عمومی که مربوط به آنها می شود نمایندگی میکند.

این مکانی است که به طور مشترک برای بهبود سیاست هایی مبارزه با شرایط دشوار و بی ثباتی پیشنهاد ارائه مینماید.

از حقوق خود آگاه باشید

حداقل 4 جلسه عمومی در سال با موضوعاتی که مربوط به افرادی که در شرایط سخت و نامساعدی زندگی می کنند برگزار می شود.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید

دریغ نورزید و با ما بپیوندید.

از طریق تلفن با شماره 07.76.09.23.12 با ما تماس بگیرید
از طریق ایمیل : crpa.bfc@gmail.com

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté

Fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté