از حقوق زنان حمایت کنید
با ارکیده قرمز (Les Orchidées Rouges)

از حقوق زنان حمایت کنید

با 
ارکیده قرمز (Les Orchidées Rouges)

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی19 juil. 2022

این چه است؟

انجمنی که علیه تمام انواع خشونت علیه زنان و به ویژه عمل ختنه و ازدواج های اجباری مبارزه می نماید. این انجمن به خانم های قربانی کمک نموده تا از لحاظ روانی و جسمی خود را دوباره بازسازی نمایند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 7 به 77 سالها
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

33 - Gironde

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 7 به 77 سالها
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

33 - Gironde

چرا این جالب است؟

رشد شخصی زنان با بازیابی اعتماد به نفس

سمینار های سخنرانی ، کارگاه های نوشتن ، کارگاه های نقاشی ، موسیقی، رقص ، تئاتر و غذاهای جهانی.

درمان زجر روانی (روحی) و جسمی

دریافت کمک و دسترسی به جراحی کلیتوریس (رحم)

پیگیری با روانشناس.

آگاهی مردم در مورد خشونت علیه زنان

کنفرانس ها ، گواهی (شهادت) ها.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

ملاقات با انجمن

برای اولین ملاقات به شماره 05.57.34.92.37 با ما تماس بگیرید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
15صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
les orchidées rouges

les orchidées rouges