با دیگران ملاقات کنید و فرهنگ خود را به اشتراک بگذارید
با Culture 21

با دیگران ملاقات کنید و فرهنگ خود را به اشتراک بگذارید

با 
Culture 21

آخرین آپدیت و بروزرسانی24 août 2021

این چه است؟

Culture 21 انجمنی است که چندین فعالیت و رویداد فرهنگی را در زمینه های مختلف ارائه می دهد و از "هنر" به عنوان رسانه ای برای میانجیگری و ملاقات استفاده می کند.

هدف این کار ترویج فرهنگ ها است.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 80 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

57 - Moselle

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 80 سالها
سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

57 - Moselle

چرا این جالب است؟

تبادل، ملاقات، اشتراک گذاری

در فعالیتهای رایگان و متنوع شرکت کنید

با افراد دیگر ملاقات کنید و درباره فرهنگ های صحبت نمایید.

اشکال مختلف پشتیبانی هنری و فرهنگی را دریابید

با افراد جدید آشنا شوید.

فرانسوی خود را تقویت بخشید!

همه این فعالیت ها همچنین فرصت های خوبی برای تمرین و بهبود زبان فرانسوی شما با فرانسوی زبانها (فرانسوی الاصل) می باشد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

تماس با انجمن

می توانید مستقیماً به محل انجمن (آدرس زیر) مراجعه کنید یا از طریق تلفن 03.87.32.56.25 یا ایمیل با Moustapha MEBARK تماس بگیرید.
culture21@wanadoo.fr

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Cultures 21

Cultures 21