تسهیل دسترسی به کار
با La Passerelle emploi réfugiés AHS-FC

تسهیل دسترسی به کار

با 
La Passerelle emploi réfugiés AHS-FC

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

این پلتفرمی است که به مددکاران اجتماعی همه موسسات و انجمن هایی اختصاص داده شده که با افراد تحت حفاظت بین المللی کار می کنند. وظیفه اصلی آن شناسایی شرکتهایی است که برای استخدام (آموزش ، خدمات ملکی ...) به نیروی انسانی و پرسنل ضرورت دارند تا بتوانند از مشارکت کنندگان حفاظت بین المللی برای ادغام حرفه ای آنها کمک کنند.

هدف از پورتال آنلاین ، تسهیل ادغام از طریق استخدام افراد تحت حفاظت بین المللی از طریق انتقال پیشنهادات کار و آموزش در منطقه Doubs است.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

دپارتمان

25 - Doubs

مخاطبان مشخص
Réfugié
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

دپارتمان

25 - Doubs

چرا این جالب است؟

افزایش فرصت های شغلی

La Passerelle برای تسهیل دسترسی به کار برای پناهندگان اقدام می کند. این برنامه بین مشارکت کنندگان در روند ادغام از طریق اشتغال در Besançon و ساختارهای حمایت اجتماعی روابط ایجاد می کند.

این کار باعث می شود کارفرمایان در منطقه Doubs از وضعیت اداری افرادی تحت حفاظت بین المللی مطلع شوند.

این شرکت اطلاعیه های شرکت های شریک را از طریق وب سایت خود منتشر می کند. همچنین این منبع برای مددکاران اجتماعی در تسهیل وظیفه آنها در ادغام حرفه ای پناهندگان است.

ارتباط برقرار کنید

پورتال اشتغال پناهندگان به مددکاران اجتماعی که با افرادی تحت حفاظت بین المللی کار می کنند اجازه می دهد مستقیماً با شرکت ها تماس بگیرند.

همچنین پشتیبانی اشتغال را ارائه می دهد: با گزینه پشتیبانی ادغام در شرکت.

آگهی های شغلی و منابع مفید برای دسترسی به اشتغال در وب سایت قرار داده شده است: https / www.passerelleemploirefugies.fr

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

از وبسایت ما دیدن نمایید

برای بازدید از وب سایت ما ، اینجا را کلیک کنید: وب سایت

با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر ، با Clara Diop ، افسر ادغام تماس بگیرید: dahis.cd@ahs-fc.fr

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Passerelle emploi réfugiés
Passerelle emploi réfugiés

Partenaires

Responsable

Passerelle emploi réfugiés

Passerelle emploi réfugiés

Partenaires