Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با La Passerelle emploi réfugiés AHS-FC

Passerelle emploi réfugiés
پیشنهاد شده توسطPasserelle emploi réfugiés

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویA2

قیمت

رایگان

کجاست ؟

تسهیل دسترسی به کار

به روز شده il y a un an

این چیست؟

این پلتفرمی است که به مددکاران اجتماعی همه موسسات و انجمن هایی اختصاص داده شده که با افراد تحت حفاظت بین المللی کار می کنند. وظیفه اصلی آن شناسایی شرکتهایی است که برای استخدام (آموزش ، خدمات ملکی ...) به نیروی انسانی و پرسنل ضرورت دارند تا بتوانند از مشارکت کنندگان حفاظت بین المللی برای ادغام حرفه ای آنها کمک کنند.

هدف از پورتال آنلاین ، تسهیل ادغام از طریق استخدام افراد تحت حفاظت بین المللی از طریق انتقال پیشنهادات کار و آموزش در منطقه Doubs است.

چرا جالب است؟

La Passerelle برای تسهیل دسترسی به کار برای پناهندگان اقدام می کند. این برنامه بین مشارکت کنندگان در روند ادغام از طریق اشتغال در Besançon و ساختارهای حمایت اجتماعی روابط ایجاد می کند.

این کار باعث می شود کارفرمایان در منطقه Doubs از وضعیت اداری افرادی تحت حفاظت بین المللی مطلع شوند.

این شرکت اطلاعیه های شرکت های شریک را از طریق وب سایت خود منتشر می کند. همچنین این منبع برای مددکاران اجتماعی در تسهیل وظیفه آنها در ادغام حرفه ای پناهندگان است.

پورتال اشتغال پناهندگان به مددکاران اجتماعی که با افرادی تحت حفاظت بین المللی کار می کنند اجازه می دهد مستقیماً با شرکت ها تماس بگیرند.

همچنین پشتیبانی اشتغال را ارائه می دهد: با گزینه پشتیبانی ادغام در شرکت.

آگهی های شغلی و منابع مفید برای دسترسی به اشتغال در وب سایت قرار داده شده است: https / www.passerelleemploirefugies.fr

چطور انجام دهید ؟

برای بازدید از وب سایت ما ، اینجا را کلیک کنید: وب سایت

برای اطلاعات بیشتر ، با Clara Diop ، افسر ادغام تماس بگیرید: dahis.cd@ahs-fc.fr

مطالب مرتبط

بالای صفحه

11 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
nounouمترجم
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ویرایشگر
delphgatdelphgatمترجم
olga b.olga b.مترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
noornoorمترجم
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
yakoyakoمترجم
passerelle emploi réfugiéspasserelle emploi réfugiésویرایشگر