بازدید از بناهای تاریخی از خانه
با Visite virtuelle

بازدید از بناهای تاریخی از خانه

با 
Visite virtuelle

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

از طریق تلفن هوشمند، رایانه (کامپیوتر) یا رایانه لوحی (تابلیت) خود می توانید از بزرگترین بناهای تاریخی پاریس به صورت مجازی و رایگان دیدن نمایید!

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
مدت

15 دقیقه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

کل فرانسه

مخاطبان مشخص
برای همه
مدت

15 دقیقه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

کل فرانسه

چرا این جالب است؟

از آثار تاریخی پاریس بازدید نمایید

با استفاده نمودن از بازدیدهای مجازی، بناهای تاریخی پاریس دیگر هیچ رازی برای شما نخواهد داشت. از مکانها بازدید نمایید و تاریخ این مکانهای نمادین فرهنگ فرانسه را دریابید.

شما می توانید این را از خانه انجام دهید

بازدید، هر دستگاهی که متصل به اینترنت باشد قابل انجام است!

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

به چکر رفتن: قدم زدن در پاریس

برای بازدید از Grand Palais ، سنا ، اپرا گارنیه (Opéra Garnier) و تالار شهر پاریس:

اینجا را کلیک نمایید!

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés